Vi öppnar staden för alla

 

Hyresgästföreningen region Stockholm arbetar för en öppen stad för alla. En stad som välkomnar alla och där alla har möjlighet till en bra bostad med rimlig hyra och möjlighet att leva ett gott liv.

Den öppna staden är en attraktiv, kreativ mötesplats som välkomnar impulser från alla håll. Här möts olika bakgrunder, erfarenheter och drömmar och blir till nya idéer och företag
 som utvecklar människor, Stockholmsregionen 
– och hela Sverige.

I centrum för vårt arbete står givetvis hyresrätter som ska ge alla nuvarande och framtida stockholmare ett tryggt boende. Idag är hela regionen tyngd av bostadsbristen som slår speciellt hårt mot de unga som ska flytta hemifrån och de som vill flytta hit. Det byggs alldeles för lite i Stockholmsregionen idag. Och för vem byggs det? Vem har råd att flytta hit? Och vem kan bo kvar? För oss som
 vill kunna plugga, jobba och leva 
här behöver det byggas fler hyresrätter med rimlig hyra.

Det behövs ett massivt arbete för att komma tillrätta med bostadsbristen och skapa en stad för alla. Våra beräkningar¹ visar att 88 600 unga vuxna i Stockholmsregionen vill ha, men saknar, bostad idag. För att täcka detta behov behövs 59 900 nya bostäder.

89 procent av stockholmarna uppger i vår undersökning², utförd av TNS Sifo, att hyresrätten är den boendeform som är bäst lämpad för ungdomar som ska flytta hemifrån. 84 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för dem som flyttar till Stockholm för utbildning.

Stockholm växer snabbast i Europa. Av alla Europas huvudstäder beräknar man att Stockholmregionens befolkning kommer att öka mest de närmaste åren. Av Stockholms 26 kommuner, uppger samtliga att de har bostadsbrist men i tio³ av dessa kommuner kommer inga nya hyresrätter alls påbörjas i år. Och i fyra kommuner⁴ planeras inga nya hyresrätter under 2016.

 

¹ Unga vuxnas boende, Stockholms län, 2015 (Hyresgästföreningen)
² Stockholmarna har sagt sitt, 2014 (Hyresgästföreningen region Stockholm)
³ Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Nykvarn, Salem, Täby, Upplands Väsby, Vaxholm, Österåker. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015, Länsstyrelsen
⁴ Danderyd, Nykvarn, Vallentuna, Vaxholm.
Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015, Länsstyrelsen