Arkiv för augusti, 2011

Bristen på studentbostäder mer akut än någonsin

23 augusti, 2011

Stockholms studentkårers centralorganisation släppte idag en rapport om den akuta bostadsbrist som råder för studenter i Stockholmsregionen.

– Det kanske mest alarmerande är att nyproduktionen av studentbostäder och små hyresrätter verkar ha avstannat. Under åren 2011–2012 planeras endast 261 nya studentbostäder i hela länet, säger Lina Glans, ordförande på Stockholms studentkårers centralorganisation.

Rapporten visar att det råder brist på bostäder för unga och studenter i 18 av länets 26 kommuner. Samtidigt är befolkningsökningen och ungdomskullarna för åren 2011, 2012 och 2013 större än någonsin.

– 68 800 personer i åldern 20–27 år vill ut på Stockholms bostadsmarknad. 80 000 studenter bor i regionen, men det finns endast 12 000 studentbostäder. Det här är helt enkelt ekvationer som inte går ihop, säger Cattis Carlén, ordförande jagvillhabostad.nu Stockholm.

– Rapporten syftar till att få politiker att ta problemet på största möjliga allvar. Framförallt krävs ett större regionalt fokus, där varje kommun ser sitt ansvar i frågan. Nacka är till exempel en kommun som är relevant för denna fråga. Trots närhet till campusområden har man bara 420 studentbostäder och inga planer på att bygga nytt under 2011–2012, säger Lina Glans.

Läs SSCOs pressmeddelande

Läs artikel i DN 20110823 om att studenter tvingas fly från Stockholm efter avslutade studier eftersom de inte hittar någonstans att bo.

 

 

 

 

No Comments » | Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Sommartal med ansvar i fokus

22 augusti, 2011

I helgen höll både Fredrik Reinfeldt (M) och Håkan Juholt (S) sina sommartal. ”Ansvar” var ordet för dagen.

Från Moderaternas sida betonades ansvar för jobb för de unga. En av de konkreta åtgärder som föreslogs var sänkt moms på restaurangarbete, eftersom många unga anses kunna få jobb i den branschen. Dessvärre nämnde Moderaterna ingenting om var de unga sedan ska få tag i bostäder. Inte ett enda ord om bostadspolitik fanns med i Fredrik Reinfeldts sommartal.

Socialdemokraterna betonade ansvar för alla medborgare, inte bara de unga, och hade två förslag för att råda bot på bostadsbristen. Håkan Juholt föreslog en ny lagstiftning så att kommunerna när de bygger nya bostäder ska vara skyldiga att ha en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter. Han la också fram ett förslag om ett särskilt investeringsstöd för att bygga nya studentlägenheter.

Från Hyresgästföreningens sida kan vi inte nöja oss med ovanstående men hjälper gärna till med fler förslag:

  • Bygg fler hyresrätter till kostnader som unga har råd med.
  • Bygg i hela länet. Alla kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjningen.
  • De kommunala bostadsbolagen måste bygga fler hyresrätter.
  • Stoppa ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgäster i Kärrtorp och Bredäng fortsätter protestera

17 augusti, 2011

Protesterna från de drabbade hyresgästerna i Kärrtorp och Bredäng har fått stor uppmärksamhet i media. Dagens Nyheter skriver idag om Sara Ström som efter 17 års boende i allmännyttan nu kan kastas ut i en oviss framtid med en privat fastighetsägare.

När allmännyttan säljer ut försvinner kötiden i den interna byteskön för de boende. Det är en klar försämring för hyresgästerna eftersom det gör att bostadsbyten försvåras.

Borgarrådet Joakim Larsson (M) som är ansvarig för bostadsbolagen, rekommenderar en privat bostadsbytarsajt för de drabbade, något som väckt stor ilska.

Joakim Larsson försvarar också försäljningen med att Svenska bostäder behöver tillskott av kapital för att renovera sina fastigheter. Han glömmer att nämna att Svenska bostäder sedan flera år är ett bostadsbolag med mycket stark ekonomi.

Läs mer i DN: Hon kan snuvas pa 17 år i bostadskön

Se reportage på SVT: Upprörda känslor när allmännyttan säljs

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgäster i Visättra går till Hyresnämnden

16 augusti, 2011

Hyresgäster i Visättra tar hjälp av Hyresgästföreningen för att göra en anmälan om åtgärdsföreläggande till Hyresnämnden mot företaget Aberdeen. Anmälan gäller gården på Magasinplan.

Bakgrunden är att garaget,  som ligger under gården, drabbades av en omfattande vattenskada. När  reparationerna påbörjades avlägsnades trädgårdsanläggningar, parkvägar och lekplatser från gården för att lägga ett nytt tätskikt. Aberdeen, som förvaltar fastigheterna, har lovat att gården skulle stå klar till sommaren. Nu har tidsfristen löpt ut och ännu har inget åtgärdats.

Hyresgästerna i Visättra är luttrade. Under flera års tid har de fått stå ut med allt från fuktskador och dragiga lägenheter till avsaknad av lekplats. Företaget Allokton, som tidigare ägde och förvaltade fastigheterna, har gång på gång lovat att åtgärda bristerna men inte förmått slutföra arbetet. Sedan 1 april har Aberdeen tagit över förvaltningen av fastigheterna, som nu ägs av Provinsfastigheter.

– Hyresgästerna hade stora förhoppningar om att Aberdeen skulle ta itu med och lösa problemen. Men nu har deras tålamod tagit slut. Det är upprörande att man som fastighetsägare inte tar ansvar för hyresgästernas boendemiljö, därför vänder vi oss nu till Hyresnämnden, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Osorterat | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Sälj inte våra hem! Stoppa privatiseringen av allmännyttan!

15 augusti, 2011

Svenska Bostäders styrelse har tagit beslut om att sälja ut 1052 lägenheter i Bredäng och Kärrtorp till det privata fastighetsbolaget Primula Byggnads AB. I affären ingår att Svenska Bostäder som delbetalning tar över två fastigheter i Hammarby Sjöstad med 122 lägenheter. Affären måste godkännas av Stockholms kommunfullmäktige den 5 september innan den går igenom.

I Kärrtorp och Bredäng har ett nätverk av hyresgäster bildats som vill stoppa utförsäljningen av allmännyttiga lägenheter. Nätverket tror, tvärtemot Joakim Larsson, att det finns en majoritet för att behålla allmännyttan. Därför gör man nu en namninsamling på bred front hos allmänheten.

Nätverket håller protestmöte på Bredängsskolan måndag 15 augusti kl 18.00 och på biograf Reflexen i Kärrtorp tisdag 16 augusti kl 18.00. Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm medverkar.

– Svenska Bostäder försöker rättfärdiga bytesaffären, genom att säga att man säljer ut allmännyttiga bostäder där det är gott om dem och köper där de är bristvara. Men att byta 1052 lägenheter mot 122 är svårt att se som något annat än exempel på sanslöst dålig matematik, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Protestera mot utförsäljningarna i Bredäng och Kärrtorp! Protestera mot utförsäljningen av allmännyttan! Beslut tas i kommunfullmäktige 5 september – tiden är knapp! Skriv under på http://namninsamling.se/in​dex.php?sida=2&nid=5744

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg