Hyresgäster i Kärrtorp och Bredäng fortsätter protestera

17 augusti, 2011

Protesterna från de drabbade hyresgästerna i Kärrtorp och Bredäng har fått stor uppmärksamhet i media. Dagens Nyheter skriver idag om Sara Ström som efter 17 års boende i allmännyttan nu kan kastas ut i en oviss framtid med en privat fastighetsägare.

När allmännyttan säljer ut försvinner kötiden i den interna byteskön för de boende. Det är en klar försämring för hyresgästerna eftersom det gör att bostadsbyten försvåras.

Borgarrådet Joakim Larsson (M) som är ansvarig för bostadsbolagen, rekommenderar en privat bostadsbytarsajt för de drabbade, något som väckt stor ilska.

Joakim Larsson försvarar också försäljningen med att Svenska bostäder behöver tillskott av kapital för att renovera sina fastigheter. Han glömmer att nämna att Svenska bostäder sedan flera år är ett bostadsbolag med mycket stark ekonomi.

Läs mer i DN: Hon kan snuvas pa 17 år i bostadskön

Se reportage på SVT: Upprörda känslor när allmännyttan säljs