Hyresgäster i Visättra går till Hyresnämnden

16 augusti, 2011

Hyresgäster i Visättra tar hjälp av Hyresgästföreningen för att göra en anmälan om åtgärdsföreläggande till Hyresnämnden mot företaget Aberdeen. Anmälan gäller gården på Magasinplan.

Bakgrunden är att garaget,  som ligger under gården, drabbades av en omfattande vattenskada. När  reparationerna påbörjades avlägsnades trädgårdsanläggningar, parkvägar och lekplatser från gården för att lägga ett nytt tätskikt. Aberdeen, som förvaltar fastigheterna, har lovat att gården skulle stå klar till sommaren. Nu har tidsfristen löpt ut och ännu har inget åtgärdats.

Hyresgästerna i Visättra är luttrade. Under flera års tid har de fått stå ut med allt från fuktskador och dragiga lägenheter till avsaknad av lekplats. Företaget Allokton, som tidigare ägde och förvaltade fastigheterna, har gång på gång lovat att åtgärda bristerna men inte förmått slutföra arbetet. Sedan 1 april har Aberdeen tagit över förvaltningen av fastigheterna, som nu ägs av Provinsfastigheter.

– Hyresgästerna hade stora förhoppningar om att Aberdeen skulle ta itu med och lösa problemen. Men nu har deras tålamod tagit slut. Det är upprörande att man som fastighetsägare inte tar ansvar för hyresgästernas boendemiljö, därför vänder vi oss nu till Hyresnämnden, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.