Årets Nils Holgerssonrapport: Värmdö har länets dyraste avgifter och taxor

31 oktober, 2011

Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan länets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Värmdö motsvarar kostnaden drygt 1 950 kronor per månad, medan motsvarande kostnad i länets billigaste kommun Täby är 1 380 kronor. Kostnaden är alltså mer än 40 procent högre i Värmdö kommun än i Täby.

Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Den totala kostnadsökningen för el, värme, avfall och vatten är 3,1 procent i Stockholms län.

– Värmdö har absolut högst kostnader av alla Stockholms läns kommuner och de ligger också klart över riksgenomsnittet, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen. Länets största kostnadsökning hade Ekerö kommun med nästan 8 procent, dock från en låg nivå. Vad som däremot är glädjande är att vår rapport visar att Stockholms län är tredje billigaste länet i landet.
Uppvärmningen står för ungefär hälften av kostnaden för ett flerbostadshus medan elen står för cirka 30 procent. Det är framförallt kostnaden för el som har ökat det senaste året. Elnätsavgifterna och elhandelspriserna ökade med 4,9 respektive 7,5 procent i länet. Under samma period har KPI bara stigit med 2,6 procent. Även fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, priset har stigit med 2,5 procent i Stockholms län. Högsta vattentaxa har Värmdö kommun.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan ofta förklaras av att det rör sig om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag.

– Under i stort sett alla de 16 år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för dessa avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex, konstaterar Per Holm. Två exempel på det är priset för fjärrvärme i Södertälje och Stockholm som har ökat med 46 respektive 40 procent från en redan hög nivå de senaste tio åren.
– Både elnätsavgifterna och elhandelspriserna skenar i väg betydligt snabbare än övriga konsumentpriser. I år har elkostnaderna ökat med hela 5,2 procent. Särskilt oroande är att den statligt reglerade elnätsavgiften i Södertälje har stigit med hela 68 procent de senaste tio åren. Det visar att den statliga övervakningen av elnätsavgifterna är för svag, konstaterar Per Holm.
Länets kommuner med lägst avgifter
De fem kommuner som har lägst avgifter totalt sett är
1. Täby (248 kr/kvm)
2. Ekerö (258 kr/kvm)
3. Huddinge (260 kr/kvm)
4. Botkyrka (271 kr/kvm)
5. Stockholm (276 kr/kvm)

Länets kommuner med högst avgifter
1. Värmdö (349 kr/kvm)
2. Nynäshamn (334 kr/kvm)
3. Tyresö (325 kr/kvm)
4. Nykvarn (324 kr/kvm)
5. Norrtälje (318 kr/kvm)

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonstudien ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.
Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer m m finns på: www.nilsholgersson.nu