Fastighetsägarna vill ha vinst, utan att satsa

26 oktober, 2011

Fastighetsägarna Stockholm går nu ut med sitt yrkande inför förhandlingarna om 2012 års hyror. Fastighetsägarna hänvisar till de allmännyttiga bostadsbolagen och lägger sitt yrkande i samma fålla.

– Samordningen mellan de allmännyttiga och de privata bostadsbolagen är nu uppenbar för alla. De yrkande som Fastighetsägarna nu kommer med bygger på rent önsketänkande, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fastighetsägarna yrkar på höjningar på mellan 2,9 och 6,9 procent beroende på geografiskt läge.

– Liksom de allmännyttiga bostadsbolagen försöker de sig på att använda de delar av den ännu inte lanserade Stockholmsmodellen som gagnar deras vinstsyfte. Det geografiska läget är den enda faktorn där de kan tillgodoräkna sig något utan att behöva prestera något själva. För alla de andra faktorerna som ingår i Stockholmsmodellen ställs krav på motprestation. Det här handlar om att skaffa sig lättköpta vinster!

I de kommande förhandlingarna om 2012 års hyror möter de privata fastighetsägarna för andra året i rad Hyresgästföreningen som självständig part. Med självständighet följer ansvar, ingen privat fastighetsägare kan längre åka snålskjuts på Hyresgästföreningens uppgörelser med allmännyttan. Nu ställs samma krav på det privata beståndets förvaltare som på allmännyttan. En hyresgäst ska kunna förvänta sig samma kvalitet för samma hyra, oavsett ägandeform.

– Vi är av den bestämda uppfattningen att hyrorna ska motsvara bruksvärdet som bygger på hyresgästernas värderingar av sitt boende vad gäller lägenhetens och fastighetens skick och standard, fastighetsägarens service samt boendekvaliteten, säger Terje Gunnarson. Nu är det dags för Fastighetsägarna att ta sitt ansvar och leverera underlag inför förhandlingarna.