Pressmeddelande: Giriga politiker kräver mer

18 oktober, 2011

Stockholmshem har presenterat sitt yrkande inför förhandlingarna om 2012 års hyror. I snitt vill bolaget ha ut 4,14 procent eller drygt 68 miljoner kronor i hyreshöjning. Hyresgästföreningen tillbakavisar Stockholmshems yrkande och menar att det är orimligt.

– Kravet på en hyreshöjning av den här storleksordningen är givetvis helt oacceptabelt, säger, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Varken löneutvecklingen eller kostnadsutvecklingen i stort kommer ens i närheten av 4,14 procent. Från Hyresgästföreningens sida kommer vi att slå vakt om hyresgästerna och se till att deras plånböcker inte töms. Det vinner både de själva och samhället på.

Avkastningskrav från ägarna är den största anledningen till det höga yrkandet, hela 50 av de 68 miljonerna består av avkastning till ägarna.
– Det är anmärkningsvärt att kommunpolitikerna ställer krav på att hyresgästerna ska stärka kommunens kassa, när invånare i andra boendeformer slipper undan, säger Terje Gunnarson.

Stockholmshem hänvisar också till den förändring i lagen som infördes från 1 januari i år och som säger att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas efter affärsmässiga principer. Det allmännyttiga syftet är dock fortfarande överordnat det affärsmässiga, det anges tydligt i lagen.

– Vi förhandlade 2011 års hyror efter den nya lagen, säger Terje Gunnarson. Inget nytt har hänt sedan årets hyror blev klara i februari i år. Redan i dessa förhandlingar slogs det fast att Stockholmshem sedan många år drivits affärmässigt, det är alltså ingen anledning till hyreshöjningar.