Pressmeddelande: Svenska bostäder vill plocka russinen ur kakan

19 oktober, 2011

Inför förhandlingarna om 2012 års hyror har Svenska Bostäder presenterat sitt yrkande. Höjningsyrkandet ligger mellan 6,9 och 1,9 procent. Hyresgästföreningen region Stockholm tillbakavisar yrkandet och menar att Svenska bostäders krav saknar grund.

Yrkandet från Svenska bostäder ligger på 6,9 procent i innerstaden, 5,9 procent i närförort, 4,9 procent i ytterförort och 1,9 procent i de yttersta delarna av kommunen.

I sitt yrkande hänvisar Svenska bostäder till ”Stockholmsmodellens anda” och väljer att diffferentiera sitt yrkande efter de geografiska områden som bara är en av flera faktorer i Stockholmsmodellen.

– Att på det här viset skamlöst försöka plocka russinen ur kakan är givetvis inget vi på Hyresgästföreningen kan tolerera, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Om man överhuvudtaget ska referera till ”Stockholmsmodellens anda” får man försöka förstå vad Stockholmsmodellen egentligen går ut på.

Stockholmsmodellen är ett sätt att fördela hyrorna baserat på hyresgästernas egna värderingar av sin boendekvalitet. Området är bara en av många faktorer i modellen. Andra faktorer, som väger lika tungt, är lägenhetens och fastighetens standard och förvaltningskvalitet.*

– Svenska Bostäder gör här ett försök att vända färdriktningen för Stockholmsmodellen för att sko sig på hyresgästernas beskostnad. Det är ett ovärdigt agerande av ett bolag som under tre års tid varit med och utarbetat modellen och mycket väl vet vilka delar som ingår i modellen. Hyresgästföreningen kommer inte att medverka till att Stockholmsmodellen förvanskas på det här sättet, säger Terje Gunnarson.

_ _ _

* Tills för ett par veckor sedan var de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen överens om att införandet av modellen inte skulle innebära ett ökat hyresuttag utan skulle vara ett nollsummespel. Men plötsligt svängde de kommunala bostadsbolagen och krävde ökade hyresintäkter för att införa modellen. Hyresgästföreningen region Stockholm valde i det läget att tills vidare inte delta i arbetet eftersom bolagen inte höll fast vid den överenskommelse man hade.