Fastighetsägarna agerar ansvarslöst

29 november, 2011

Replik på en debattartikel i DN Sthlm 22 nov, där Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm, anklagar Hyresgästföreningen för att motarbeta en modern hyressättning.

I sin debattartikel kommer Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm, med flera osanna påståenden.

Hyreslagen anger tydligt att det är bruksvärdet som styr hyran. Fastighetsägarna vill nu sätta sig över lagen och bestämma att det är efterfrågan som styr. Det är ett ansvarslöst agerande som är ovärdigt en av parterna i hyresförhandlingarna!

För att modernisera hyressättningen togs Stockholmsmodellen fram, som baseras på hyresgästernas värderingar av sitt boende. Under de tre år som modellen har utarbetats har förutsättningen varit att modellen i sig inte skulle medföra höjda hyror. Det handlar om en omfördelning av hyrorna, ett nollsummespel, i de kommunala bolagen. Inför lanseringen av modellen krävde bolagen plötsligt en tioprocentig höjning av hyresintäkterna. Då avbröts samarbetet.

Nu visar Christer Janssson på Fastighetsägarna sitt rätta ansikte. Han är inte alls intresserad av det Stockholmsmodellen egentligen står för. Han tar bara hänsyn till en enda faktor: läget, vilket i klartext innebär ett steg mot marknadshyror.

Återigen försöker Fastighetsägarna ta lagen i egna händer i syfte att öka sina vinster.

Bara inför förhandlingarna om 2012 års hyror kräver fastighetsägarna 625 miljoner i hyreshöjningar. Ingen hänsyn tas till kostnads- och löneutvecklingen i samhället. Yrkandet är helt baserat på lägesfaktorn, den enda faktor som inte kräver någon som helst motprestation från deras sida.

Läget är en faktor som redan idag har betydelse i hyressättningen. Fastighetsägarna tar till ett fult och falskt grepp när de säger att det inte finns någon hyresskillnad mellan inner- och ytterstad. Med siffror kan man, som bekant, ljuga hur mycket som helst. I själva verket är hyrorna till exempel på Kungsholmen i snitt 24 procent högre än i Rinkeby. Jämför vi nyproduktionshyror är skillnaden 35 procent.

Nu är dags för Fastighetsägarna att ta sitt förnuft till fånga: Dra tillbaka era orimliga hyreskrav och visa respekt för era hyresgäster!

Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till repliken i DN