Hyresgästernas pengar finansierar kommunala verksamheter

3 november, 2011

Länsstyrelsen bedömer att flera allmännyttiga bostadsbolag i Stockholmsregionen har gjort för stora utdelningar till sina ägare under 2010. För Svenska bostäders del handlar det om 121 miljoner kronor som lämnat bolaget.

– Med hänsyn till att de allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är att leverera bra lägenheter till rimlig hyra för kommunens invånare, är det skrämmande att bolagens pengar flödar ut och används till andra kommunala verksamheter. I klartext betyder det att hyresgästernas pengar används till andra skattefinansierade verksamheter, hyresgästerna blir på så vis dubbelbeskattade, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholmsregionen står inför flera stora utmaningar: en svår bostadsbrist och ett stort underhållsbehov i framför allt miljonprogramsområdena. Att i det läget använda de allmännyttiga bostadsbolagens pengar till annan kommunal verksamhet är inte bara ansvarslöst, det går också helt emot lagen om de allmännyttiga bolagen.

– Just nu pågår hyresförhandlingar och de allmännyttiga bolagen skriker högt om krav på hyreshöjningar på upp mot 7 procent, säger Terje Gunnarson. Att samtidigt se att till exempel Svenska Bostäder, Sveriges i särklass rikaste bostadsbolag, har gett kommunen drygt 145 miljoner kronor i utdelning under 2010 när högsta tillåtna utdelning låg på knappt 24 miljoner, är ett hån mot hyresgästerna som betalat in dessa pengar.

Genom avancerade koncerntransaktioner har Stockholms stad sett till att stora värden har lämnat de kommunala bostadsbolagen för att gå till annan kommunal verksamhet. Till stor del är det hyresgästerna som har skapat dessa värden. Om pengarna hade stannat kvar i bostadsbolagen, hade de kunnat användas för att bygga nytt, underhålla fastigheterna och till och med hålla hyrorna nere.

Bakom kravet på utdelningar står givetvis de styrande kommunpolitikerna. Samma politiker som nu inför årets förhandlingar, lite i det fördolda, kräver bolagen på nya utdelningar till kommunen. Stockholms Stadshus AB ställer nu krav på drygt en miljard kronor fram till 2014, det är främst de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm som ska bidra genom ökade hyresintäkter.

Exempel på utdelningar som enligt Länsstyrelsen inte är tillåtna

AB Svenska bostäder utdelning: 145 243 013 kr (högsta tillåtna 23 914 000 kr)
Haninge Bostäder AB utdelning: 1 311 000 kr (högsta tillåtna 315 840 kr)
Fastighets AB Förvaltaren utdelning: 4 422 853 kr (högsta tillåtna 1 354 878 kr)
Telge Hovsjö AB utdelning: 3 472 930 kr (högsta tillåtna 752 000 kr)
Tyresö Bostäder AB utdelning: 565 500 kr (hösta tillåtna 564 000 kr)
AB Ekerö Bostäder utdelning: 200 000 kr (högsta tillåtna 172 960 kr)
Lidingöhem AB utdelning: 197 000 kr (högsta tillåtna 176 720 kr)