Sluta snacka, börja bygga!

10 november, 2011

Stockholm lider i dag av vad vissa skulle kalla ett angenämt problem. Betydligt många fler vill flytta hit än vad regionen kan erbjuda bostäder till. Statistik visar att Stockholms folkmängd har ökat med 20 000 invånare bara under det första halvåret.

Enligt en prognos från Stockholms handelskammare växer Stockholms befolkning mer än dubbelt så fort som Londons – antalet invånare i stockholmsregionen väntas öka med två fullsatta SL-bussar per dag fram till år 2020.

Enligt samma prognos kommer var fjärde svensk om nio år att bo i Stockholm. Tidningen Metro har med anledning av detta intervjuat en demografikonsult, Åke Nilsson, som säger att betydligt många fler bostäder än planerat måste byggas för att kunna möta det ökande trycket.

Frågan är då bara var någonstans dessa bostäder ska byggas? I Dagens Nyheter i dag besvarar Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, den frågan på Stockholms debattsida. Hennes svar på frågan är att förtäta befintliga stadsmiljöer, att bygga mer i grönområden som är ”illa utnyttjade” och som skulle kunna förbättras med skyddande bebyggelse, samt att samordna infrastruktur- och bebyggelseplaneringen för att öka värdet på såväl mark som fastigheter.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar nu politiker, stadsplanerare och byggherrar till omedelbar handling. Sverige ligger sedan flera år långt efter när det gäller bostadsbyggande, något som har konstaterats och debatterats i åratal. Men – vilket torde vara tydligt för alla med tanke på rådande bostadsbrist – bara snack och ingen verkstad hjälper inte. Gå från ord till handling: bygg fler hyresrätter nu och bidra till Stockholms och Sveriges fortsatta utveckling!