Stadsholmen yrkar på 6,5 procent i hyreshöjning

3 november, 2011

Inför förhandlingarna om 2012 års hyror har Stadsholmen presenterat ett yrkande om en hyreshöjning på 6,5 procent. Hyresgästföreningen region Stockholm tillbakavisar kravet och menar att det är orimligt.

Stadsholmen hävdar i sitt yrkande att de nu vill förhandla om det ”nya” bruksvärdet i affärsmässighetens tecken och hänvisar till de privata fastighetsägarnas hyresnivåer.

– Det är häpnadsväckande att Stadsholmen, som allmännyttigt bostadsbolag, nu är villigt att ge upp sin roll som självständig förhandlingspart och istället vill infoga sig i de privata fastighetsägarnas led, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fram till för ett år sedan var de allmännyttiga bostadsbolagen hyresnormerande, vilket innebar att de hyresnivåer de kommunala bolagen förhandlade fram med Hyresgästföreningen var vägledande för de privata fastighetsägarna. Den nya lagen från 1 januari 2011, ger de privata fastighetsägarna rätt att förhandla med Hyresgästföreningen utan att följa de allmännyttiga bolagen. Lagen anger också att de allmännyttiga bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer men att det allmännyttiga syftet är överordnat.

– Stadsholmen väljer att blunda för det allmännyttiga syftet och vill enkelsidigt betona affärsmässigheten, det kan vi från Hyresgästföreningen inte gå med på, säger Terje Gunnarson.