Vi kräver en lagändring som ger hyresgästerna stärkt inflytande i samband med upprustning

27 november, 2011

Många fastigheter i stockholmsregionen är i behov av upprustning och underhåll. En ny rapport från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet visar att hyresgäster, vars bostad står inför en upprustning, har lite inflytande över upprustningens omfattning och konsekvenser i form av hyreshöjning.

Hyresgästföreningen region Stockholm kräver nu en lagändring som ger alla hyresgäster ett stärkt inflytande i samband med nödvändig upprustning. Vi kräver ett lagligt skydd mot att hyresgäster i förväg ska tvingas godkänna renoveringar som de inte kan överblicka konsekvenserna av. Hyresgäster ska inte tvingas flytta från sina lägenheter för att fastighetsägarna har renoverat dem till en kostnad som hyresgästerna inte klarar av.

Alla människor måste ha lagstadgad rätt till sina egna hem och att kunna påverka en eventuell ombyggnadsprocess. Det är nödvändigt främst ur ett mänskligt, men också ur ett demokratiskt perspektiv. Därför kräver Hyresgästföreningen region Stockholm en lagändring som ger hyresgästerna rätt att i samråd med hyresvärden bestämma över sina egna hem och som ger dem trygghet att kunna bo kvar – även efter att fastighetsägaren rustat upp sitt hus.

Uttalande taget vid Hyresgästföreningen region Stockholms höstfullmäktige
2011-11-26