Arkiv för december, 2011

Ett bra initiativ för stockholmarna

23 december, 2011

– Det är glädjande att politiker nu tar initiativ för att bygga fler allmännyttiga hyresrätter, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm. Förslaget från Tomas Rudin (S) är ett utmärkt exempel på det nytänkande som behövs för att lösa bostadssituationen i Stockholm.

Tomas Rudin (S) föreslår i Metro (23 dec) att 1000 nya allmännyttiga hyresrätter ska byggas i fyra höghus i Marieberg.

– Goda och genomtänkta idéer som den här kommer att bidra till att göra staden mer intressant och välkomnande. Vi ser fram emot att man hittar fler platser i Stockholm där man kan bygga på höjden. Det här är ett måste för att kunna lösa bostadssituationen i Stockholm.

– Nu utgår vi från att politikerna i Stadshuset tar sitt ansvar och ser till att det här blir verklighet, säger Terje Gunnarson.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Kommunerna måste hjälpa unga att få bostäder

21 december, 2011

I början av veckan publicerade Länsstyrelsen en ny rapport; Ung på bostadsmarknaden (2011:38) som visar exempel på kommunala insatser för unga i Stockholms län.

Rapporten visar att unga som grupp ofta har stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. De kommunala bostadsbolagens krav på unga människor är mycket hårda i förhållande till deras förutsättningar; ofta krävs till exempel referenser från tidigare boende för att få ett hyreskontrakt, vilket gör det omöjligt för många unga att någonsin få sin första hyresrätt. I många fall krävs också att de ska ha fast anställning och en viss lön. Det blir inte lättare av att den yngre generationen ofta har osäkra anställningsvillkor samt få eller inga kontakter på bostadsmarknaden.

Problemet ökar naturligtvis i takt med den skriande bostadsbrist som råder i Stockholms län. Hela 25 av 26 kommuner i länet anser sig ha brist på bostäder, och då särskilt på små hyresrätter, som är den boendeform som flest unga efterfrågar.

Länsstyrelsens rapport hänvisar också till Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boende som kom i våras, vilken visar att drygt 25 procent av de unga vuxna (20-27 år) i Stockholms län bor hemma hos sina föräldrar, varav de flesta (nästan 90 procent) ofrivilligt. Undersökningen visar också att andrahandsmarknaden i Stockholms län är mycket utbredd och att den ständigt växer.

Vad gör då länets kommuner för att underlätta boendesituationen för de unga? Visst finns det goda exempel, som till exempel ungdomsgarantier och hyresrabatter för unga, men sju av kommunerna har inga prioriterade insatser alls för unga. Länsstyrelsen kommer med några förslag i rapporten, till exempel att kommunerna bör bygga fler bostäder, ändra hyresvillkoren så att dessa bättre matchar ungas villkor, öka markanvisningarna för ny bebyggelse, ge bygglov för tillfälliga bostäder på mark som inte används optimalt, ansluta sina kommunala bostadsbolag till den regionala bostadsförmedlingen och utreda provboende för att sänka ungas trösklar till etablering.

Och problemet är akut. Stockholms län har redan i dag en ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Hälften av dem som bor här är under 35 år och nästan hela flyttnettot utgörs av personer mellan 20 och 30 år.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar Länsstyrelsens rapport, som tar upp ett för oss alltför välbekant problem. Vi för en aldrig sinande kamp för att det ska finnas fler hyresrätter (med rimlig hyra) så att så många unga som möjligt ska kunna bli vuxna ”på riktigt” och flytta hemifrån. Det är dags att ta bostadsbristen på allvar nu, innan det går så långt att de unga helt väljer bort Stockholm till förmån för andra storstäder. Vi kan inte tillåta att det sker, bara på grund av något så trivialt som att länet inte har bostäder att erbjuda. Därför blir vår starka uppmaning till länets kommuner: lös problemet. Nu.

Läs hela rapporten på denna länk: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2011/Pages/ung-pa-bostadsmarknaden.aspx

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Strandade hyresförhandlingar med Akelius i Tyresö

20 december, 2011

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Akelius i Tyresö har strandat. Akelius yrkade ursprungligen på en höjning med 3,6 procent samt 40 kronor per lägenhet för trygghetsåtgärder.

– Vi står alldeles för långt ifrån varandra. Området har haft bristande underhåll och skötsel under lång tid. Akelius har nu visat en vilja att förbättra området men det är en bra bit kvar att gå innan hyresgästerna blir nöjda. Akelius vill också ha en höjning med hänvisning till att läget är mycket bra för dessa fastigheter. Läget i jämförelse med vad, kan man undra, säger Maria Palm, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förhandlingarna med Akelius i Haninge har också strandat, eftersom parterna står alltför långt ifrån varandra.

 

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Strandade hyresförhandlingar med Akelius i Haninge

19 december, 2011

Hyresförhandlingarna mellan Akelius i Haninge och Hyresgästföreningen har strandat.

– Vi ligger alldeles för långt ifrån varandra i våra motbud, trots att vi har kommit överens med Akelius om att vi ska göra en bruksvärdesutredning under 2012, säger Astrid Öhman-Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Akelius hade ursprungligen yrkat mellan 3,6 och 6,9 procent i hyreshöjning. Under förhandlingarna har budet förändrats men Hyresgästföreningen anser inte att det hamnat på rätt nivå.

­– Förhandlingsdelegationen har lyssnat på de synpunkter som kommit in från hyresgästerna. Det har framgått att det finns stora brister i förvaltningsfrågor, exempelvis felanmälan. Detta gör att vi inte kan gå med på bolagets slutbud. För oss är hyresgästernas synpunkter vägledande, säger Astrid Öhman-Asp.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Hyrorna 2012 klara för Familjebostäder i Stockholm

15 december, 2011

Nu är hyrorna för 2012 klara för hyresgästerna hos Familjebostäder i Stockholm. I snitt höjs hyrorna med 2,05 procent.

Familjebostäder hade ursprungligen yrkat på hyreshöjningar på 2,5–6,85 procent. Det genomsnittliga yrkandet var 4,59 procent, vilket var det högsta yrkandet från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

– Efter långdragna och tuffa förhandlingar har vi nu landat i en överenskommelse om en hyreshöjning på i snitt 2,05 procent som ska täcka bolagets ökade kostnader främst i form av höjda taxor, säger Martin Hofverberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyreshöjningen har fördelats efter fastighetstyp, område, standard och nuvarande hyresnivå. Drygt 1 500 lägenheter får en höjning på 3,5 procent, 4 800 lägenheter får 3,17 procent, cirka 10 000 lägenheter höjs med 2,05 procent och 4500 lägenheter får en höjning på 0,99 procent.

– Vi har fördelat hyrorna fastighet för fastighet så att de bättre ska spegla bruksvärdet, säger Martin Hofverberg. Samtidigt har vi säkerställt att hyresgästerna får samma höga servicenivå som tidigare.

Familjebostäder hänvisade i sitt yrkande till lagen om affärsmässiga principer.

– Vi har förhandlat enligt lagen som sätter det allmännyttiga syftet före det affärsmässiga. Ett allmännyttigt bostadsbolag ska först och främst leverera bra lägenheter till rimlig hyra till kommuninvånarna. Det har vi nu befäst genom att vi har lyckats hålla nere kraven på orimliga hyreshöjningar. Den hyreshöjning som vi nu kommit överens om ligger väl i nivå med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället, säger Maria Palme, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius