När ska Fastighetsägarna ta sitt ansvar?

2 februari, 2012

Fastighetsägarna Stockholm har idag till vår förvåning strandat förhandlingarna om 2012 års hyror. På detta sätt avsäger sig Fastighetsägarna sitt ansvar som fullvärdig förhandlingspart.

­– Yrkandet från Fastighetsägarna ligger långt över anständighetens gräns och tar ingen som helst hänsyn till hyresgästernas ekonomi, den allmänna kostnadsutvecklingen eller det osäkra ekonomiska läge som råder, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fastighetsägarna yrkar på differentierade hyror enbart baserade på det geografiska läget,och förväntar sig hyreshöjningar på 4,9 procent i innerstan. Detta trots att statistisken visar att det redan idag finns väl etablerade skillnader mellan hyrorna i inner- och ytterstad på upp mot 30 procent. Dessutom har privata fastighetsägare redan idag en generellt högre hyresnivå än allmännyttan trots att de ofta levererar lägre förvaltningskvalitet.

– Det är anmärkningsvärt att Fastighetsägarna i sitt yrkande hänvisar till följsamhet med de allmännyttiga bolagen, nu när de ska agera som självständig förhandlingspart. Det är också häpnadsväckande att Fastighetsägarna är nonchalerar ortsbegreppet i hyreslagen när de jämför hyresnivåerna med kranskommunerna.

– Vi som förhandlingsparter måste naturligtvis ta vårt samhällsansvar, allt hänger ihop: hyror, bostadsrättspriser, inflation. Det här handlar om något mycket större än att maximera vinsterna för enskilda fastighetsägare, som redan verkar i den mest lönsamma branschen i Sverige idag. Det handlar om att medverka till en stabil samhällsekonomisk utveckling för Stockholm och för Sverige, säger Terje Gunnarson.