Primula och Hyresgästföreningen överens om hyrorna 2012

22 februari, 2012

Hyresgästföreningen och Primula Byggnads AB har kommit överens om hyrorna för 2012 för 727 lägenheter i Blackeberg. Det blir en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 april, vilket motsvarar 1,87 procent utslaget över året.

– Det här visar att en ansvarstagande privat fastighetsägare kan teckna avtal som ligger i nivå med de avtal vi tidigare har tecknat med allmännyttan i samma område, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För Svenska Bostäders hyresgäster i likvärdiga fastigheter i Blackeberg blev hyreshöjningen 2,3 procent från 1 januari.

Primula Byggnads AB är medlem i Fastighetsägarna Stockholm som tidigare har strandat förhandlingarna med Hyresgästföreningen region Stockholm. När förhandlingarna strandade låg Fastighetsägarna på ett slutbud på 2,9 procent i ytterstad och 4,9 procent i innerstad. Fastighetsägarna menade då att Hyresgästföreningen motverkade en fungerande hyresmarknad i Stockholm genom att inte acceptera kraven på hyreshöjningar.

– Från Hyresgästföreningens sida har vi hela tiden hävdat att det är lönsamt att äga hyresfastigheter i Stockholm och att överenskommelser med privata fastighetsägare inte borde hamna över allmännyttan. Det här resultatet visar att vi har haft rätt, säger Terje Gunnarson. Det visar också att Fastighetsägarna Stockholm saknar kontakt både med verkligheten och med sina egna medlemmar.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50