Demokratin satt ur spel när kommunen säljer ut

11 mars, 2012

Den 7 mars meddelade Stockholms Stadshus AB att man beslutat att sälja ut 2 825 lägenheter hos de tre allmännyttiga bostadsbolagen. Affären har präglats av bristande demokrati och dålig insyn. Enligt uppgift ska vinsten bland annat gå till satsningar på infrastruktur. Det är ett allvarligt problem att många kommuner gärna använder sina bostadsbolag som kassakista för att finansiera annan kommunal verksamhet.

De senaste dagarna har vi blivit nedringda av oroliga hyresgäster som undrar hur utförsäljningen kommer att påverka deras boende. Det är en oro som vi tar på djupaste allvar. För de hyresgäster som har valt att bo hos ett allmännyttigt bostadsbolag är det ett hårt slag att fastigheterna nu säljs ut till privata fastighetsägare. Dels har hyresgästerna större rätt till insyn i ett allmännyttigt bolag och dels har de allmännyttiga bolagen generellt högre servicenivå än de privata.

Styrelserna i de allmännyttiga bolagen har tagit beslut högt över hyresgästernas huvuden, utan att ens bry sig om att informera hyresgästerna inför beslutet och än mindre låta dem vara delaktiga. Det här beslutet visar på en oerhörd arrogans från de styrande politikerna. Det måste bli ett slut på att se hyresgästerna som en intäktspost i balansräkningen, det handlar om människors hem!

Många hyresgäster nåddes av meddelandet om att deras hem skulle säljas ut genom radio och tv. Brev från bostadsbolagen delades ut samtidigt som presskonferensen hölls. I flera månader hade den borgerliga alliansen planerat affären bakom lyckta dörrar av. Inte ens samtliga styrelseledamoter i bostadsbolagen hade blivit informerade. Det hemlighetsmakeri som har omgärdat den här affären är inte förenligt med ett demokratiskt samhälle.

De hyresgäster som vill fortsätta bo i allmännyttan har endast sex månader på sig att hitta ett byte i den interna bostadskön. Men går man in på den interna köns hemsida möts man av ett meddelande om att det är svårt att hitta byten under de närmaste åren! Det betyder att de sex månadernas frist är ett hån mot hyresgästerna.

När de styrande politikerna i Stadshuset nu tar beslut om att sälja ut stora delar av de allmännyttiga bostadsbolagen till privata fastighetsägare, avsäger de sig sitt ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. I en växande storstadsregion är bostadsförsörjningen ett ständigt tilltagande problem. Genom sina bostadsbolag har kommunen ett styrmedel för att trygga tillväxten. Därför ter sig beslutet om utförsäljningen som både kortsiktigt och huvudlöst.

Anledningen till försäljningen uppges vara en satsning på nyproduktion. Men borgarrådet Joakim Larsson (M), som är ytterst ansvarig för utförsäljningen, säger i ett uttalande att intäkterna från försäljningen egentligen inte behövs i de kommunala bostadsbolagen som redan har mycket god ekonomi. Han säger att vinsten istället kan användas för satsningar på infrastruktur.

Det är otillständigt att kommuner* tror att de kan förfoga fritt över sina bostadsbolags pengar för att finansiera annan kommunal verksamhet, verksamhet som rimligen inte ska betalas av hyresgästerna utan som ska finansieras genom skattemedel!

Hyresgästföreningen kräver att de kommunala bostadsbolagens vinster stannar i bolagen och används till nyproduktion och underhåll för hyresgästernas bästa.

Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

 

* I Boverkets rapport (2011:18) framkommer att så många som 19 procent av landets kommunala bostadsföretag har lämnat bidrag till kommunen utöver vad som var tillåtet.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet