Idag gäller det för Stockholmsmodellen

21 mars, 2012

Terje Gunnarson skriver idag på Newsmill:

Idag möts Hyresgästföreningen region Stockholm, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Fastighetsägarna Stockholm i Hyreskommittén i ett försök att återuppta förhandlingarna om Stockholmsmodellen.

I Stockholm har arbetet med systematiserad hyressättning, Stockholmsmodellen, pågått i tre år. Fram till i början av oktober var samtliga inblandade parter överens om hur modellen skulle se ut. Men i elfte timmen kom de kommunala bostadsföretagen, i samförstånd med Fastighetsägarna, med ett krav på 10–15 procentiga hyreshöjningar för att överhuvudtaget införa systematiserad hyressättning. Det var ett krav som Hyresgästföreningen naturligtvis inte kunde gå med på!

På en väl fungerande hyresmarknad delar Hyresgästföreningen och fastighetsägare ett gemensamt intresse i att ta ansvar för hyressättningen, utveckla hyresrätten och att vårda sina relationer med hyresgästerna.

Men åsikterna om hyressättningen går isär. Det hotar att rasera arbetet som parterna har lagt ned för att ta fram en modell för en modern, hållbar hyressättning – Stockholmsmodellen.

Att äga hyresfastigheter i Stockholm är idag en riskfri investering som bedöms som lika lönsam som guld. Varken fastighetsägarna eller de kommunala bostadsföretagen har något behov av ökad lönsamhet från sina fastigheter, de är mer än tillräckligt lönsamma redan idag.

Förutsättningen för Stockholmsmodellen har under hela arbetets gång varit att bolagens hyresintäkter skulle förbli desamma, men att hyrorna skulle omfördelas över beståndet. Hyran för den enskilda lägenheten ska bestämmas av lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard, förvaltningskvalitet och bostadsområdet. Hyrorna ska spegla hyresgästernas generella värderingar av boendet.

Från Hyresgästföreningen tar vi vårt uppdrag från riksdagen, om att företräda hyresgästerna i hyresförhandlingar, på fullaste allvar och kommer att fortsätta arbeta för en fungerande hyresmarknad som sätter hyresgästen i centrum och som bidrar till tillväxten i regionen. Vi förväntar oss att övriga parter tar sin del av ansvaret ansvar för en modern, hållbar och väl fungerande hyressättning.

Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm