Stor oro hos hyresgästerna när deras hem ska säljas

14 mars, 2012

Den 7 mars meddelade Stockholms Stadshus AB att man beslutat att sälja ut 2 825 lägenheter hos de tre allmännyttiga bostadsbolagen. Affären har präglats av bristande demokrati och dålig insyn. TNS SIFO, har på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm, intervjuat boende i de berörda fastigheterna om vad de tycker om affären.
• 1 av 10 vet inte om att huset de bor i ska säljas.

• 60 procent anser att informationen de har fått har varit mycket eller ganska dålig. 8 procent har inte fått någon information alls.

• Sex av tio är oroliga över hur försäljningen kommer påverka deras boendesituation.

• 80 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att deras hyresvärd är ett allmännyttigt bostadsbolag. 58 procent anser att det är mycket viktigt och 22 procent tycker att det är ganska viktigt.

– De senaste dagarna har vi blivit nedringda av oroliga hyresgäster som undrar hur utförsäljningen kommer att påverka deras boende. Det är en oro som vi tar på djupaste allvar. För de hyresgäster som har valt att bo hos ett allmännyttigt bostadsbolag är det ett hårt slag när de styrande politikerna i Stadshuset säljer till privata fastighetsägare. Dels har hyresgästerna större rätt till insyn i ett allmännyttigt bolag och dels har de allmännyttiga bolagen generellt högre servicenivå än de privata.

– Styrelserna i de allmännyttiga bolagen har tagit beslut högt över hyresgästernas huvuden, utan att ens bry sig om att informera hyresgästerna inför beslutet och än mindre låta dem vara delaktiga. Det måste bli ett slut på att se hyresgästerna som en intäktspost i balansräkningen, det handlar om människors hem! säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Debatt: Svd,

Nyheter: DN, DN2