Arkiv för april, 2012

Massiv kritik mot regeringens förslag om privatuthyrning

27 april, 2012

Sedan regeringen presenterade sitt förslag om att underlätta andrahandsuthyrning har kritiken vuxit sig mycket stark. Bland annat synliggörs detta genom ett debattinlägg av HSB, SSCO, Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu (Attefalls replik och slutreplik). Intressant är att företrädare för de unga, som bostadsministern säger sig vilja hjälpa, kraftfullt vänder sig mot förslaget.

Kanske dags att faktiskt lyssna på dem istället för att gissa vad de vill ha?

Mer på DN Stockholmsdebatt, DN

Tidigare i veckan skrev Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholms på ETC debatt om regeringens ogenomtänkta förslag om andrahandsuthyrning.

I Sverige har vi i huvudsak tre olika boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ibland uppstår situationer i livet då man behöver hyra ut sin bostad i andra hand. Det kan vara par som vill provbo ihop eller någon som flyttar tillfälligt för utbildning eller jobb. Andrahandsboende kan vara ett alternativ för personer som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden.

Tyvärr är bristen på bostäder så omfattande på många orter, framförallt i Stockholm, att vardagen för andrahandshyresgästerna är ockerhyror, bristande trygghet och rena bedrägerier. De som bor i andra hand är nästan uteslutande personer som har flyttat till staden för jobb och utbildning.

Bostadsmarknaden i huvudstaden är skrämmande tuff. Så tuff att många kan tänka sig att flytta härifrån. Av de unga i Stockholms län saknar 54 procent en egen bostad.

Inför vårbudgetpropositionen presenterade regeringen en satsning på bostadsmarknaden. I korthet föreslås att bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut max två lägenheter under fem år utan att behöva tillstånd. För att ytterligare stimulera uthyrning föreslås att en ”kostnadshyra” införs. Uthyraren ska få täckning för alla sina kostnader.

Synar man vad kostnadshyror egentligen är blir det tydligt att det handlar om marknadshyror. Det är inte de faktiska kostnaderna som ligger till grund för beräkning, utan följande:

Kostnadshyran = bostadens marknadsvärde multiplicerat med realräntan efter skatt + månadsavgiften + extra avgifter (bredband, el med mera)

Ur bostadsrättsinnehavarens perspektiv kan detta bli en mycket lönsam affär, framförallt på en marknad med stor bostadsbrist. Risken är att det skapas en fjärde boendeform med höga hyror, trångboddhet och bristande rättsäkerhet för de grupper i samhället som redan har det svårt att komma in på bostadsmarknaden.

De föreslagna åtgärderna leder inte bara till en försämrad situation för de som hänvisas till att hyra i andra hand, de innebär också en uppluckring av bruksvärdessystemet.

Det här är inte ett seriöst försök till en lösning på bostadsbristen. Det är en quick fix, där ett fåtal tillåts sko sig på andras bekostnad.

Terje Gunnarson
ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Manifestation för allmännyttan

25 april, 2012

I måndags genomfördes en manifestation utanför Stockholms stadshus med anledning av den förslagna försäljningen av 2 800 lägenheter i Stockholms allmännytta. Målet med manifestationen var att låta berörda hyresgäster uttrycka sina åsikter om de aktuella försäljningarna samt att visa på att vi tycker att allmännyttan är viktig för Stockholms framtid.

Allmännyttan har minskat kraftigt under ett antal år. Nedan lite fakta om vad som hänt med Stockholms stads allmännytta under de senaste åren:

  • Under perioden 2000–2010 har allmännyttan i Stockholm minskat med 34 000 lägenheter. År 1990 fanns 117 000 allmännyttiga lägenheter i Stockholms stad. Efter den aktuella försäljningen kommer antalet vara mindre än 70 000. (Sweco och SCB)
  • Under perioden 2000–2010 byggdes 9 332 allmännyttiga hyresrätter. Under samma period ombildades 36 000 allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. (Sweco och SCB)
  • År 2000 utgjorde hyresrättens andel i Stockholms stad 58 procent av flerbostadshusbeståndet, 2010 var motsvarande siffra 42 procent. (Sweco)

Vi var omkring 500 personer utanför Stadshuset. Framförallt berörda hyresgäster men även övriga medborgare som anser att allmännyttan är viktig att bevara och utveckla. Berörda hyresgäster fick möjlighet att lämna över protestlistor till ansvarigt borgarråd Joakim Larsson. Även Tomas Rudin (S), Yvonne Ruwaida (MP) och Ann-Margarethe Livh höll kortare anföranden.

DN Debatt, DN, ABC

 

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Demonstration: Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

23 april, 2012

I dag kl 17.30 anordnar Hyresgästföreningen en demonstration vid Stockholms Stadshus mot utförsäljningarna av Stockholms stads allmännytta.

Under de senaste tio åren har drygt 40 000 lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. De allmännyttiga lägenheter i Stockholms stad har minskat från drygt 110 000 lägenheter, till 70 000 idag. Det betyder att mer än en tredjedel av de allmännyttiga hyresrätterna har försvunnit från en storstadsregion som varje dag ökar sin befolkning med två busslaster.

Under våren kommer Stockholms stads kommunfullmäktige att fatta beslut om försäljning av ytterligare 2 800 bostäder i de allmännyttiga bostadsbolagen.

Utvecklingen riskerar att fortsätta. I samband med kommunfullmäktige den 23 april anordnar Hyresgästföreningen en demonstration mot den aktuella försäljningen och för att bevara allmännyttan.

Allmännyttan och hyresrätten är av stor vikt för Stockholm och Sveriges tillväxt och utveckling. Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är viktigt att utveckla och bevara en stark allmännytta. Det bidrar inte politikerna i Stadshuset till när de vill rea ut kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Demonstration och debatt: Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

18 april, 2012

Måndag 23 april demonstrerar vi mot utförsäljningen av utförsäljningar i Stockholms stads allmännytta.Vi möts utanför Stockholms Stadshus kl 17.30. Vi anordnar också en debatt om utförsäljningarna med ansvariga politiker söndagen den 22 april. 

Sedan 2000 har drygt 40 000 lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. Det är en historisk nedmontering och förändring av ett bostadsbestånd som har byggts upp under mycket lång tid. Under våren kommer Stockholms stads kommunfullmäktige fatta beslut om försäljning av 2 800 bostäder i samtliga bolag.

Utvecklingen riskerar att fortsätta. I samband med kommunfullmäktige den 23 april samlas vi för att demonstrera mot den aktuella försäljningen och för att bevara allmännyttan.

Allmännyttan och hyresrätten är av stor vikt för Stockholm och Sveriges tillväxt och utveckling. Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är viktigt att utveckla och bevara en stark allmännytta. Det bidrar inte politikerna i Stadshuset till när de vill rea ut kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar.

Kom till Stockholms stadshus på måndag kl 17.30 och demonstrera mot utförsäljningarna av allmännyttan!

Inför demonstrationen anordnas en debatt med representanter från ansvariga partier i Stockholm. Debatten hålls i Nya Rågsveds Folkets Hus kl 14-16 söndagen den 22 april. Deltagare är bland andra Joakim Larsson (M) och Ann-Margarethe Livh (V). Debatten modereras av Cissi Wallin.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Demonstration: Stoppa utförsäljningen av allmännyttan! 23 april kl 1730

16 april, 2012

Sedan 2000 har drygt 40 000 lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. Det är en historisk nedmontering och förändring av ett bostadsbestånd som har byggts upp under mycket lång tid.

Utvecklingen riskerar att fortsätta. Den 23 april ska Stockholms kommunfullmäktige ta beslut om en ny stor utförsäljning. Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem säljer tillsammans 2 800 lägenheter i söderort och västerort.

Vid samma fullmäktigemöte beslutas också om 1 300 000 000 kr i utdelning från bostadsbolagen till kommunen. Uttag som möjliggörs genom omfattande utförsäljningar. Pengarna ska användas till att finansiera annan kommunal verksamhet.

Allmännyttan och hyresrätten är av stor vikt för Stockholm och Sveriges tillväxt och utveckling. Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är viktigt att utveckla och bevara en stark allmännytta. Det bidrar inte politikerna i Stadshuset till när de vill rea ut kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar.

Kom till Stockholms stadshus på måndag och demonstrera för att stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

Tid: 1730 – 1900 måndagen 23 april
Plats: Stockholms stadshus

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg