Massiv kritik mot regeringens förslag om privatuthyrning

27 april, 2012

Sedan regeringen presenterade sitt förslag om att underlätta andrahandsuthyrning har kritiken vuxit sig mycket stark. Bland annat synliggörs detta genom ett debattinlägg av HSB, SSCO, Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu (Attefalls replik och slutreplik). Intressant är att företrädare för de unga, som bostadsministern säger sig vilja hjälpa, kraftfullt vänder sig mot förslaget.

Kanske dags att faktiskt lyssna på dem istället för att gissa vad de vill ha?

Mer på DN Stockholmsdebatt, DN

Tidigare i veckan skrev Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholms på ETC debatt om regeringens ogenomtänkta förslag om andrahandsuthyrning.

I Sverige har vi i huvudsak tre olika boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ibland uppstår situationer i livet då man behöver hyra ut sin bostad i andra hand. Det kan vara par som vill provbo ihop eller någon som flyttar tillfälligt för utbildning eller jobb. Andrahandsboende kan vara ett alternativ för personer som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden.

Tyvärr är bristen på bostäder så omfattande på många orter, framförallt i Stockholm, att vardagen för andrahandshyresgästerna är ockerhyror, bristande trygghet och rena bedrägerier. De som bor i andra hand är nästan uteslutande personer som har flyttat till staden för jobb och utbildning.

Bostadsmarknaden i huvudstaden är skrämmande tuff. Så tuff att många kan tänka sig att flytta härifrån. Av de unga i Stockholms län saknar 54 procent en egen bostad.

Inför vårbudgetpropositionen presenterade regeringen en satsning på bostadsmarknaden. I korthet föreslås att bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut max två lägenheter under fem år utan att behöva tillstånd. För att ytterligare stimulera uthyrning föreslås att en ”kostnadshyra” införs. Uthyraren ska få täckning för alla sina kostnader.

Synar man vad kostnadshyror egentligen är blir det tydligt att det handlar om marknadshyror. Det är inte de faktiska kostnaderna som ligger till grund för beräkning, utan följande:

Kostnadshyran = bostadens marknadsvärde multiplicerat med realräntan efter skatt + månadsavgiften + extra avgifter (bredband, el med mera)

Ur bostadsrättsinnehavarens perspektiv kan detta bli en mycket lönsam affär, framförallt på en marknad med stor bostadsbrist. Risken är att det skapas en fjärde boendeform med höga hyror, trångboddhet och bristande rättsäkerhet för de grupper i samhället som redan har det svårt att komma in på bostadsmarknaden.

De föreslagna åtgärderna leder inte bara till en försämrad situation för de som hänvisas till att hyra i andra hand, de innebär också en uppluckring av bruksvärdessystemet.

Det här är inte ett seriöst försök till en lösning på bostadsbristen. Det är en quick fix, där ett fåtal tillåts sko sig på andras bekostnad.

Terje Gunnarson
ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm