Arkiv för maj, 2012

Hyresrätten och tillväxten – debatt på newsmill

31 maj, 2012

Hyresgästföreningen anordnar just nu en debatt på Newsmill om hyresrättens roll i ekonomin. Hittills har tre debattörer skrivit inlägg.

Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen,  skriver bland annat om att EU-kommissionens varnar Sverige för ökat privat skuldsättning. Det är primärt de omfattande bolånen som utgör en risk för svensk ekonomi i framtiden. Barbro vill genom ett antal politiska åtgärder för att minska den rådande obalansen mellan upplåtelseformerna. Fler hyresrätter leder till en minskat privat lånande.

Stefan Attefall, bostadsminister, skriver  om hyresrätten som central för rörligheten på arbetsmarknaden och därmed Sveriges framtida tillväxt:

‘Hyresrätten med sin flexibilitet är central för att underlätta för dagens generation på arbetsmarknaden. Bristen på hyresrätter i tillväxtorterna kan tvinga inte minst unga att köpa bostäder som de egentligen inte har råd till, eller tvinga dem ut på den fortfarande osäkra, många gånger svarta andrahandsmarknaden.’

Han skriver också insiktsfullt följande: ‘Hyresrätten är också viktig för alla dem som inte vill äga sin bostad. Många tycker dessutom att hyresrätten är den mest praktiska av alla boendeformer och uppskattar den flexibilitet som den innebär.’

Håkan Forsell, urbanhistoriker, skriver en historisk tillbakablick om den svenska bostadsmarknaden. Den historiska tillbakablicken ger en bild av de allmänt ägda hyresrätterna  som en mycket viktig stabiliserande faktor i svensk ekonomi. Kommunala investeringar menar han vidare också är ett sätt för medborgarna att investera i framtiden, för sina barn och samhällets skull.

‘Medborgare i storstadsregioner bör se till att man är och förblir starka egendomsinnehavare – om inte för egen så för sina barns och för nästkommande generationers skull. Vill man öka tillgången på bostäder måste det också byggas för kommunala pengar. Det är en kommunalekonomisk god affär, det finns förmodligen inte en lönsammare investering just nu än att använda skattepengar till bostadsbyggande, och särskilt i storstadsregioner.

Men finns det hellre ett önskemål att öka förmögenheten för befintliga fastighetsägare, öka hyresgästers och blivande bostadsköpares boendekostnader, låsa fast större delen av samhällets ungdomar i bostadsbrist eller låta dem bli offer för legaliserat ocker på andrahandsmarknaden; höja entreprenad- och byggmaterialpriser och hålla nere byggandet av hyresrätter – ja, då är alliansens s.k. bostadspolitik rätt ledstjärna.’

Oscar Lavelid
Bostadspolitisk utredare

 

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

En kratta bygger inga hyresrätter

30 maj, 2012

I dag släpper SCB  färsk statistik om bostadsbeståndet i Sverige. De konstaterar att ‘bostadsrätterna fortsätter öka på hyresrätternas bekostnad’.

Sedan 1990 har antalet hyresrätter i Sverige ökat med 33 000 medan siffran för bostadsrätter är 317 000. Den främsta anledningen till den stora skillnaden är att ett stort antal hyresrätter har ombildats till bostadsrätter under perioden. Sedan 2000 har 155 000 lägenheter ombildats i landet, varav 112 000 i Stockholms län. Dock har det skedde det en minskning av antalet ombildade lägenheter i Stockholm från 2010 då 14 000 ombildades jämfört med 4 400 2011.

I Stockholms län har det de senaste åren skett ett historiskt skifte i bostadsbeståndets sammansättning. Länet är det enda i Sverige där antalet bostadsrätter är fler än antalet hyresrätter (51 % mot 49 %).

Samtidigt som SCB släpper sin statistik skriver bostadsminster Attefall på Hyresgästföreningens debattseminarium på Newsmill.  Bland annat säger han:

‘Hyresrätten har en viktig och given plats i det svenska bostadsbeståndet. Hyresrätten är nödvändig för rörligheten på arbetsmarknaden och för att underlätta för unga att hitta en bostad. I dagens samhälle byter många jobb och bostadsort regelbundet. Hyresrätten med sin flexibilitet är central för att underlätta för dagens generation på arbetsmarknaden. Bristen på hyresrätter i tillväxtorterna kan tvinga inte minst unga att köpa bostäder som de egentligen inte har råd till, eller tvinga dem ut på den fortfarande osäkra, många gånger svarta andrahandsmarknaden.’

Trots regeringens fina ord om vikten av hyresrätten för en fungerande bostadsmarknad och arbetsmarknad är verkligheten tydlig. Antalet hyresrätter har och kommer minska kraftigt med dagens politik. Det är positivt att regeringen inser vikten av hyresrätter och föreslår åtgärder för att förbättra hyresrättens ekonomiska förutsättningar (se rapport om obalanserade ekonomiska villkor). Ministern vill som han säger ”kratta manegen” för hyresrätterna. Däremot är de föreslagna åtgärderna inte tillräckliga.

Tyvärr räcker det inte med att kratta för att få igång produktionen av den så samhällsviktiga hyresrätten. Vi tror att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma igång med produktionen och skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.

Läs bland annat Terje Gunnarsons debattartikel från i lördags för våra förslag för hyresrätten. 

Oscar Lavelid
Bostadspolitisk utredare

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Ska hyresgästerna bidra med 1 473 kronor per månad för att bygga en bussterminal?

28 maj, 2012

Idag behandlar kommunfullmäktige i Stockholms stad frågan om utdelningar från Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolagen förväntas bidra med 1,3 miljarder till koncernen Stadshus AB. Pengar som bland annat ska gå till gator, parker, idrottsplatser och en bussterminal!

– Naturligtvis ska inte hyresgästerna ensamma betala för gator, parker och annat som utnyttjas av alla kommuninvånare och borde bekostas av skattemedel. Istället bör pengarna stanna i bolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förslaget till utdelning bygger på den nya lagstiftningen och det är först nu den testas ordentligt. Beslutet i Stockholm kommer sannolikt att vara prejudicerande för resten av Sverige. Därför är just detta beslut av mycket stor principiell vikt.

– Beslutet om utdelningen är i juridisk mening tveksamt. Dels är den totala utdelningen ungefär 440 miljoner kronor över vad lagstiftningen medger (det är inte tillåtet att använda tidigare års vinster för värdeöverföring från bolaget) och dels är de satsningar som föreslås enligt § 5.1 otillräckligt specificerade. Det är också ytterst osäkert om de ryms inom ramen för ’kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning’, säger PG Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

I samband med fullmäktige på måndag fattas även slutgiltigt beslut om försäljningar i Svenska bostäder och Stockholmshem.

– Det är den här typen av försäljningar som gör det möjligt att kräva liknande utdelningar även kommande år. Här måste politikerna sätta stopp och se till att allmännyttan inte utarmas ytterligare, säger Terje Gunnarson.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadskrisen måste lösas med fler nya hyresrätter!

26 maj, 2012

Politikerna verkar inte alls vilja ta hänsyn till att en stor majoritet av stockholmarna själva vill att bostadsbristen ska byggas bort med nya hyresrätter – inte bostadsrätter, skriver Terje Gunnarson, Hyresgästföreningens ordförande region Stockholm på DN debatt idag.

Av stockholmarna anser 80 procent att bostadsbristen i Stockholm bäst kan lösas genom nyproduktion av hyresrätter, det visar en undersökning som TNS/Sifo har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm. Men politikerna verkar inte förstå.

Antalet hyresrätter har minskat kraftigt i Stockholmsregionen på grund av den huvudlösa vågen av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. 1990 var 70 procent av flerfamiljshusen i Stockholms län hyresrätter. År 2010 var andelen hyresrätter mindre än hälften. I Stockholms län har 124 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter under perioden 2000–2010. Nyproduktionen av hyresrätter under samma period var endast 40.000 lägenheter.

Samtidigt växer Stockholm rekordartat och företagens behov av arbetskraft ökar ständigt. Varje år flyttar cirka 40.000 personer till Stockholm. Redan 2030 bedöms Stockholms läns befolkning ha ökat med drygt en halv miljon. Enligt länsstyrelsen behöver vi bygga 20.000 bostäder per år. Men endast 8.000 bostäder byggs årligen, alltså långt under det som behövs för att möta dagens och framtidens behov.

Politikerna talar sig ofta varma om vikten av fler hyresrätter för en växande och dynamisk tillväxtregion. Men det är stor skillnad mellan ord och handling. Av de bostäder som nyproducerades i Stockholms stad under 2006–2010 var endast 43 procent hyresrätter, medan hela 55 procent var bostadsrätter. Det råder ingen tvekan om att det finns en politisk strategi som går ut på att bostadsrätter ska dominera Stockholms bostadsmarknad.

Konsekvenserna torde vara lätta att överblicka. Den som får jobb eller utbildningsplats på en ort där det inte finns chans till en bostad, söker sig hellre någon annanstans. För att Stockholmsregionen ska kunna locka till sig kvalificerad arbetskraft och för att våra högskolor ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, behövs fler bostäder och då främst hyresrätter. Det inser hela 80 procent av stockholmarna. De enda som inte verkar förstå detta är de styrande politikerna som har makten att påverka situationen. Nu kräver Hyresgästföreningen att politikerna tar sitt ansvar för Stockholms utveckling!

Hyresgästföreningens sexpunktsqprogram för hyresrätten:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter.
  • Rot-avdrag till hyresrätter.
  • Låg moms på hyran.
  • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter.
  • Slopad fastighetsskatt för hyresrätter.
  • Skattefria underhållsfonder.
  • Stöd till bostadsföretag på vikande marknader.

Terje Gunnarson, ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Debatt om utförsäljningarna i Stockholms kommunfullmäktige

8 maj, 2012

Återigen har de styrande politikerna i Stockholms Stadshus visat att utförsäljningarna av allmännyttan endast bygger på politisk vilja, och inte på några sakliga orsaker. Därför griper man i luften efter svepskäl. Och det är roligt att höra att Berthold Gustavsson (M), ordförande i Svenska bostäder, har så stort förtroende för Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Terje Gunnarson att han använder sig av honom som exempel i debatten i kommunfullmäktige om utförsäljningarna. Självklart ställer Hyresgästföreningen gärna upp som expert när det gäller bostadsfrågor, det är bara att ringa!
Men att använda Terje Gunnarsons egen bostadssituation för att legitimera en minskning av allmännyttan i Stockholm, är att gå för långt. Hyresgästföreningen värnar om allmännyttan, dock inte på bekostnad av de privata fastighetsägarna. Vi anser istället att många fler hyresrätter behövs! Det är ofattbart att politikerna ännu inte har insett allvaret i bostadssituationen i Stockholm och vilka konsekvenser det kommer att få för regionen och för Sverige.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius