Hyresrätten och tillväxten – debatt på newsmill

31 maj, 2012

Hyresgästföreningen anordnar just nu en debatt på Newsmill om hyresrättens roll i ekonomin. Hittills har tre debattörer skrivit inlägg.

Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen,  skriver bland annat om att EU-kommissionens varnar Sverige för ökat privat skuldsättning. Det är primärt de omfattande bolånen som utgör en risk för svensk ekonomi i framtiden. Barbro vill genom ett antal politiska åtgärder för att minska den rådande obalansen mellan upplåtelseformerna. Fler hyresrätter leder till en minskat privat lånande.

Stefan Attefall, bostadsminister, skriver  om hyresrätten som central för rörligheten på arbetsmarknaden och därmed Sveriges framtida tillväxt:

‘Hyresrätten med sin flexibilitet är central för att underlätta för dagens generation på arbetsmarknaden. Bristen på hyresrätter i tillväxtorterna kan tvinga inte minst unga att köpa bostäder som de egentligen inte har råd till, eller tvinga dem ut på den fortfarande osäkra, många gånger svarta andrahandsmarknaden.’

Han skriver också insiktsfullt följande: ‘Hyresrätten är också viktig för alla dem som inte vill äga sin bostad. Många tycker dessutom att hyresrätten är den mest praktiska av alla boendeformer och uppskattar den flexibilitet som den innebär.’

Håkan Forsell, urbanhistoriker, skriver en historisk tillbakablick om den svenska bostadsmarknaden. Den historiska tillbakablicken ger en bild av de allmänt ägda hyresrätterna  som en mycket viktig stabiliserande faktor i svensk ekonomi. Kommunala investeringar menar han vidare också är ett sätt för medborgarna att investera i framtiden, för sina barn och samhällets skull.

‘Medborgare i storstadsregioner bör se till att man är och förblir starka egendomsinnehavare – om inte för egen så för sina barns och för nästkommande generationers skull. Vill man öka tillgången på bostäder måste det också byggas för kommunala pengar. Det är en kommunalekonomisk god affär, det finns förmodligen inte en lönsammare investering just nu än att använda skattepengar till bostadsbyggande, och särskilt i storstadsregioner.

Men finns det hellre ett önskemål att öka förmögenheten för befintliga fastighetsägare, öka hyresgästers och blivande bostadsköpares boendekostnader, låsa fast större delen av samhällets ungdomar i bostadsbrist eller låta dem bli offer för legaliserat ocker på andrahandsmarknaden; höja entreprenad- och byggmaterialpriser och hålla nere byggandet av hyresrätter – ja, då är alliansens s.k. bostadspolitik rätt ledstjärna.’

Oscar Lavelid
Bostadspolitisk utredare