Arkiv för juli, 2012

Hjälp, min värd vill renovera

5 juli, 2012

I morgon arrangerar Hyresgästföreningen region Stockholm ett seminarium Hjälp, min värd vill renovera! i Almedalen. Hittills under veckan har flera seminarier på temat upprustning och miljonprogrammet anordnats. Tyvärr lyfts sällan hyresgästernas perspektiv upp i diskussionen.

Genom vårt seminarium vill vi ge hyresgästerna och våra medlemmar möjligheten att göra sina röster hörda i Almedalen. Seminariets målsättning är att betona behovet av ett gemensamt ansvar när det gäller upprustningar. Vi tror att det slutgiltiga resultatet kommer att bli mycket bättre för alla parter om både fastighetsägare och hyresgäster har möjlighet att påverka upprustningarna. Det är de boende som är de riktiga experterna på sin egen lägenhet och sitt bostadsområde.

Se gärna filmen Hjälp, min värd vill renovera! för att höra hyresgäster prata om sina erfarenheter av upprustningar.

Seminariet Hjälp, min värd vill renovera hålls fredag 6 juli kl 16.00–17.00 på Wisby Strand Congress & Event  (Se även facebook). Fika serveras från 15.30.

 

No Comments » | Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Dag två – moderater och brist på bostäder för unga

3 juli, 2012

Tisdag i Visby och Moderaternas dag. Tisdagen under Almedalsveckan är alltid en av de allra mest hektiska dagarna. Det gäller även för de bostadspolitiska frågorna. I dag anordnades hela 20 seminarier med nästa lika många infallsvinklar.

Hyresgästföreningen region Stockholms styrelse och några tjänstemän har försökt bevaka dessa och hyresgästperspektivet så gott det går. Jag skulle vilja lyfta två av dagens mer intressanta seminarier.

Byggaren JM anordnade ”Storstad vs. landsbygd: Den enes bröd den andres död?”. En intressant diskussion mellan Maria Rankka, VD Stockholms handelskammare, och Stig Henriksson (V) kommunalråd Fagersta. Diskussionen var viktig och relevant. Som representant för en Stockholmsorganisation är det lätt att bli lite hemmablind. Stockholm växer så att det knakar och fler söker sig till staden och det innebär stora utmaningar. Landsbygden å sin sida har andra utmaningar genom ett negativt flyttnetto och en åldrande befolkning. Detta samtidigt som stora delar av produktionsindustrin ligger en bra bit utanför Stockholms tullar. Att satsningar behövs i hela landet är tydligt.

Det andra seminariet  var ”Bostadsspelet – om en bostadsmarknad i obalans”. Arrangörer var Stockholms studentkårers centralorganisation, jagvillhabostad.nu och Arkitektstudenterna. De har en gemensam kampanj som heter Bo bra på yngre dar. Namnet anspelar på Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är en satsning som regeringen gjort på boende för äldre eftersom de är utsatta på bostadsmarknaden. Kampanjmakarna menar – helt korrekt – att unga också är utsatta på bostadsmarknaden och att det behövs riktade satsningar mot unga. Regeringen var representerad på seminariet genom statssekreterare Ulf Perbo. Tyvärr verkar regeringen inte vara beredd att ta till relevanta åtgärder för att komma tillrätta med bostadsbristen. Detta trots att byggandet de senaste åren varit på en historisk låg nivå, i synnerhet när det gäller lägenheter som unga kan efterfråga. Läs gärna vad vi vill göra för att komma tillrätta med bostadsbristen för unga och studenter.

I kväll talar statsministern. Tyvärr tror jag inte att bostadsfrågan kommer att nämnas. Men vem vet …

Se även regionordförande Terje Gunnarsons videoblogg.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästföreningen på plats i Visby

2 juli, 2012

Hyresgästföreningen region Stockholms delegation är nu fulltalig och på plats i Visby för Almedalsveckan.

I år verkar bostadspolitiken vara mer populär än någonsin. En sökning i programmet på ämnet byggande ger omkring 90 träffar. Det är viktigt att bostadspolitiken intresserar och engagerar fler och fler aktörer. Inte minst eftersom det finns uppenbara brister inom områden som upprustning och bostadsbyggande. Bland aktörerna ser vi allt från Socialdepartementet och kommuner, fastighetsägare och byggindustri, till Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu.

Under dagen har ett seminarium handlat om behov av investeringar i miljonprogrammet. Seminariet var intressant och bjöd på flera olika perspektiv på de stora investeringsbehov som finns i miljonprogramsområden. Tyvärr glömdes – som allt för ofta – hyresgästens perspektiv bort i diskussionen. Genom vårt seminarium ‘Hjälp, min värd vill renovera!’ hoppas vi kunna ge utrymme för hyresgästperspektivet.

Det dominerande temat inom bostadspolitiken har i dag varit miljö, med totalt fyra seminarier. De har handlat om energieffektivisering i befintligt bestånd och om hur vi bygger den hållbara staden. Att alla dessa seminarier anordnas i dag är ingen slump. I dag är det nämligen Miljöpartiets dag.

I kväll håller Miljöpartiets språkrör Åsa Romson sitt tal. Förhoppningsvis kommer hon att lyfta bostadspolitiken som en av de viktiga framtidsfrågorna för Miljöpartiet.

Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, videobloggar från Almedalen.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg