Allmännyttans yrkanden är rent önsketänkande

29 oktober, 2012

Nu har de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm presenterat sina yrkanden inför förhandlingarna om 2013 års hyror. Yrkandena är differentierade enligt en rad faktorer som exempelvis standard, läge och nuvarande hyresnivå.

– Det är positivt att de allmännyttiga bolagen nu äntligen har insett att det är fler faktorer än bara det geografiska läget som spelar in när det gäller hyresnivån, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– De yrkanden på mellan 4,3 och 2,3 procent som Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har presenterat är helt orimliga och är naturligtvis rent önsketänkande från bolagens sida. I år ligger inflationen på 1 procent och prognosen för nästa år ligger också på 1 procent. Det är den ekonomiska verkligheten. Samtidigt fick de tre bolagen en hyreshöjning på det dubbla, drygt 2 procent för i år. Vad har bolaget gjort med den vinsten, det kräver vi att få veta.

Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har mycket god ekonomi. De är så rika att Stockholms kommun i år ansåg sig kunna plocka ut 1,3 miljarder ur bolagen för verksamhet som inte har med boendet att göra. Ett uttag som motsvarar 17 000 kronor per hyresgäst och år.

– Vi hyresgäster kräver att de allmännyttiga bolagens överskott används till återinvesteringar i form av upprustningar av det befintliga beståndet och nyproduktion istället för att gå till annan kommunal verksamhet som borde finansieras med skattemedel.

– Fler hyresrätter skapar fler jobb, hyresrätten är en resurs vi ska värna om och utveckla för Stockholms fortsatta tillväxt, säger Terje Gunnarson.