Hyresgästföreningen söker en bostadspolitisk utredare till kommunikationsenheten i region Stockholm

21 november, 2012

Hyresgästföreningen söker en bostadspolitisk utredare till kommunikationsenheten i region Stockholm

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och en av de snabbast växande regionerna i Europa. Men för att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste det byggas många fler bostäder. Hyresrätten är ett smart och flexibelt boende för alla skeden i livet och har ett starkt stöd bland stockholmarna. En undersökning som Hyresgästföreningen region Stockholm låtit TNS/SIFO genomföra, visar att 4 av 5 stockholmare tycker att hyresrätten ska prioriteras vid nybyggnation. Hyresrätten gör det lättare för företag och organisationer att attrahera medarbetare och kompetens och underlättar för människor att kunna flytta dit jobben och drömmarna finns. I rätten att hyra bor möjligheten.

Hyresgästföreningen region Stockholm, har ca 125 000 medlemmar och över 3 000 förtroendevalda i bostadsområdena. På regionkontoret i Globen arbetar ca 160 personer med bland annat förhandlingar, stöd till medlemmar och förtroendevalda, juridik, kommunikation. Kommunikation och opinionsbildning intar en central position inom vår organisation och är ett av våra prioriterade områden.

Arbetet som bostadspolitisk utredare innebär att:

Initiera och självständigt göra utredningar samt ta fram underlag och rapporter inom det bostadspolitiska området.

Följa bostadspolitiken och analysera trender av betydelse för Hyresgästföreningen.

Bereda ärenden till ledningsgrupp, regionstyrelse, fullmäktige och stämma samt skriva svar på remisser och motioner.

Ta fram underlag till debattartiklar, informationsmaterial, pressmeddelanden m.m.

Leda och delta i arbetsgrupper och projekt.

Kvalifikationer:

Du har högskoleexamen, utbildningen ska vara inriktad på statskunskap, ekonomi, samhällsplanering, kulturgeografi eller motsvarande.

Du är väl förtrogen med hur kommunala och politiska besluts­processer funge­rar.

Du har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av strategiskt analysarbete på verksamhetsutvecklande nivå.

Du har mycket goda kunskaper i informationsbearbetning för att på egen hand kunna presentera information och trendanalyser internt och externt.

Du har mycket god kunskap om relevanta mät- och undersökningsmetoder.

Du har lång erfarenhet av att leda projekt.

Du har hög IT-kunskap i övrigt och förstår den digitala logiken.

Egenskaper:

Som person är du analytisk och driven. Du har förmåga att förstå sammanhang och utifrån stor informationsmängd kanalisera det som är viktigt för Hyresgästföreningens arbete. Det är naturligt för dig att ta initiativ och att vara både nytänkande och ifrågasättande. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik.

Du delar med dig av dina kunskaper och har lätt för att förmedla ett budskap i både tal och skrift. Och när du står inför en publik känner du dig bekväm. Din argumentation är säljande – samtidigt som du är ödmjuk, smidig och inlyssnande för att nå uppsatta mål. Du vet värdet av och uppskattar att samarbeta och nätverka.

Tillträde snarast ev. med inledande provanställning.

Hyresgästföreningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där alla ges lika möjligheter oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördel­ning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Läs gärna mer om oss påwww.hyresgastforeningen.se.

Upplysningar om tjänsten lämnas av kommunikationschef Heléne Lilja, 08-507 060 20 eller 070-243 09 35.  Facklig representant för Handels är Natasja Mrdjanov 08-50706195, Saco Susann Wikström 08-50706116 och Journalistförbundet Cecilia Landmark 08-50706172

Välkommen med din ansökan och CV via vårt rekryteringsverktyg senast den 30 november 2012.