Ramavtal för hyrorna 2013 klart

16 november, 2012

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har kommit överens om ett ramavtal för hyrorna 2013. Avtalet innebär att hyrorna höjs mellan 1,05 och 2,7 procent beroende på nuvarande hyra, byggår/ombyggnadsår, område, standard och förvaltningskvalitet.

– Vi har lyckats få igenom en överenskommelse som inte bara utgår ifrån områdesfaktorn vilket Fastighetsägarna ursprungligen begärde. Nu räknas även nuvarande hyra och standard in vilket ger en mer rättvisande hyresjustering, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Det ursprungliga yrkandet från Fastighetsägarna låg på mellan 2,3 och 4,2 procent beroende på läge.

Hyreshöjningen ser i grova drag ut så att innerstaden får mellan 1,05 och 2,7 procent i hyreshöjning. Inre ytterstaden får mellan 1,35 och 2,35 procent medan yttre ytterstaden får mellan 1,25 och 1,6 procents höjning.

– Vi är speciellt nöjda med att vi har fått igenom att dålig förvaltningskvalitet kan ge avdrag. Det är viktigt för oss eftersom det blir ett redskap för att se till att alla hyresgäster har ett bra boende. De fastighetsägare som missköter sig kommer inte att få ta ut full hyreshöjning, säger Terje Gunnarson.

Avtalet innebär att Fastighetsägarna Stockholm nu kommer att uppmana sina medlemmar, de enskilda fastighetsägarna, att komma in med yrkanden som ligger i linje med ramavtalet till Hyresgästföreningen region Stockholm.