Region Stockholm går framåt – fler medlemmar tack vare framgångsrik medlemsrekrytering

24 november, 2012

– Vi är 125 000 medlemmar här i Stockholm. Vi ökar nu och det är både roligt och viktigt. Region Stockholm lyckas också behålla medlemmarna. Vi har hela 90 procent i så kallad behållargrad – och det gör oss till etta bland regionerna.
– Jag vill rikta ett varmt tack till medlemsenheten och Pierre Åneby, för det fantastiska arbete som medlemsvärvarna utför.

– Värvarna är riktiga temperaturmätare. De är nästan alltid ute i bostadsområdena, träffar människor och vet vad som händer och sker. Jag vill uppmana er alla att träffa värvarna, prata med dem och använda deras kunskaper i det jobb och i de uppdrag som ni har.

Det sade Terje Gunnarson när han idag inledde regionfullmäktiges möte på Quality Hotel Globe. Hela 113 delegater hade mött upp och diskussionerna var många och livliga.

Vid ”Påverkanstorg” fick delegaterna diskutera hur opinionsbildningen kan bli mer effektfull, hur vi ska jobba med kommunikation för att ha framgång och hur bilden av hyresrätten som ett flexibelt och modernt boende för alla skeden i livet kan stärkas.

Samverka mer för hyresgästnyttan
– Vi är en stark organisation med god ekonomi. Att Fastighetsägarna Stockholm har sagt upp modellen med förhandlingsersättning bryr vi oss inte så mycket om. Det tar 40 år innan vår kassa är tom. Det som är viktigt är att vi har förhandlat fram ett ramavtal med Fastighetsägarna, det skapar stabilitet och klara spelregler. Vi är en kompetent och ansvarstagande organisation.

– Däremot behöver vi jobba mer regionövergripande inom Hyresgästföreningen för att sluta bra avtal med stora fastighetsägare som finns på många orter i Sverige. Det är viktigt att vi samordnar oss och använder varandras styrkor.

Terje Gunnarson fortsatte på samverkansspåret:
– Jag önskar att vi alla funderar mindre på vem som äger frågorna. Ibland tycker jag att det är för mycket fokus på själva organisationen istället för på hyresgästnyttan. Vi har många utmaningar framför oss, inte minst politiskt med att sätta hyresrätten på dagordningen. För att vi ska lyckas med det måste vi samverka mer och öppna upp mer mellan förtroendevalda, medarbetare, föreningar, ombud och medlemmar.

– Vi sitter alla inne med kunskap och komptens och kan vi lära oss att använda varandras styrkor så blir vi en ännu starkare organisation. Vi ska vara en modern folkrörelse som gör nytta och skillnad varje dag.