Arkiv för december, 2012

Hyrorna 2013 klara i Familjebostäder

11 december, 2012

Förhandlingarna om hyrorna 2013 mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Familjebostäder har nu avslutats. I genomsnitt höjs hyrorna med 1,6 procent från 1 januari 2013. Familjebostäder hade krävt en höjning på 3,14 procent i genomsnitt.

– I förhandlingarna har vi bedömt varje fastighet för sig, berättar Sara Kristensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm. Det betyder att hyreshöjningen i de 21 000 lägenheterna kommer att variera mellan 1,05 och 2,7 procent beroende på fastighetens standard, byggnadstyp, område, nuvarande hyra och andra parametrar.

I avtalet ingår också vissa förändringar i intervallerna i underhållssystemet med början 1 januari 2014.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Investera allmännyttans överskott i nya hyresrätter

6 december, 2012

Ny undersökning. Hela 80 procent av stockholmarna anser att hyresrätten måste prioriteras vid nyproduktion. Det framgår av en undersökning som TNS/Sifo genomfört på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm. Genom att använda allmännyttans överskott kan politikerna gå stockholmarna till mötes och bygga nya hyresrätter, skriver Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, på DN-debatt Stockholm.

Stockholm är en av världens mest dynamiska städer. Här bor nästan en femtedel av Sveriges befolkning och regionen står för en tredjedel av landets ekonomi. Många vill komma hit för att jobba, studera eller för att starta företag. Stockholm rankas högt när det gäller innovationer, kreativitet och intellektuellt kapital. Här finns utvecklingsmöjligheter och framtidstro men också stora och tuffa utmaningar. Under de senaste tre åren har befolkningen ökat med drygt 110.000 personer men det har bara byggts 22.200 bostäder, varav 7.400 är hyresrätter.

– Efter att allmännyttan i Stockholms stad har sålt ut över 45 000 bostäder har de kommunala bostadsbolagen mycket god ekonomi. Vi menar att staden bör investera ”vinsten” om 1,3 miljarder kronor i nya hyresrätter i stället för att låta pengarna gå till annan kommunal verksamhet som borde bekostas av skattemedel, säger Terje Gunnarson.

Några resultat från TNS/Sifo-undersökningen:

 • 80 procent anser att hyresrätten ska prioriteras vid nybyggnation.
 • 50 procent av stockholmarna med barn känner oro för om barnen ska kunna flytta hemifrån till följd av bostadsbristen.
 • 63 procent i åldrarna 46–60 år är oroliga eller ganska oroliga för om barnen ska kunna flytta hemifrån.
 • 24 procent säger att de funderar på att lämna Stockholm på grund av bristen på bostäder och de höga priserna på bostadsrätter.
 • Av ungdomar i åldern 15–19 år svarar 57 procent och i gruppen 20–30 år svarar 43 procent att de funderar på att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen.
 • 89 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för ungdomar som flyttar till ett eget boende.
 • 87 procent tycker att hyresrätten är bäst lämpad för dem som söker sig till Stockholm för utbildning.
 • 74 procent tycker att hyresrätten är bäst lämpad för dem som vill flytta till Stockholm för att jobba.
 • Bostäder och boende kommer på tredje plats när stockholmarna rangordnar de viktigaste frågorna, efter vård och omsorg samt infrastruktur.
 • 63 procent säger att bostäder och boende kommer att vara mycket eller ganska viktiga frågor när de röstar 2014.
 • 48 procent av dem som 2014 är förstagångsväljare säger att bostadsfrågor är mycket viktiga.

Hyresgästföreningen region Stockholm föreslår:

 • Markpolitiken ger Stockholms politiker ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa en levande och dynamisk stad där människor kan leva, bo och arbeta. I dag säljs ofta marken i Stockholm till högstbjudande, vilket leder till att det byggs allt färre hyresrätter och att boendekostnaderna blir orimligt höga.
 • Under de senaste åren har det genomförts en rad politiska beslut som ensidigt gynnar ägda bostäder. Vi föreslår att neutraliteten mellan upplåtelseformer återinförs. Det skulle generera en ökning av nyproduktionen med cirka 40 procent. Genom att använda de gemensamt ägda bostadsbolagen (allmännyttan) på ett smart sätt kan politikerna gå stockholmarna till mötes och bygga många nya hyresrätter. Men flera har gjort tvärtom och sålt ut i stället

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg