Arkiv för januari, 2013

Sverige behöver hyra ut Stockholm

14 januari, 2013

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och en av världens mest dynamiska städer. Här bor nästan en femtedel av Sveriges befolkning och regionen står för en tredjedel av Sveriges ekonomi. Under de senaste tre åren har befolkningen i Stockholmsregionen ökat med drygt 110 000 personer. Under samma period har cirka 22 200 bostäder byggts, varav 7 400 hyreslägenheter.

– Nu drar Hyresgästföreningen region Stockholm drar igång en kampanj för att visa hyresrättens betydelse både för Stockholms tillväxt och för dagens och morgondagens stockholmare. Vi lyfter fram personer som har egen erfarenhet av hur hyresrätten har påverkat deras liv i positiv riktning, säger Heléne Lilja, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Bostadssituationen i Stockholm leder till att det är svårt för unga att flytta hemifrån för att studera eller för att börja sitt vuxenliv. Det har också gjort att det är svårt för företag att kunna anställa den kompetens som de behöver.

– För att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste många fler bostäder byggas, framför allt hyresrätter. Tillväxt i Stockholm stimulerar tillväxt i resten av Sverige. En bostadssituation som hämmar företag och organisationers möjligheter till nya rekryteringar är därför en angelägenhet för hela landet. De jobb som inte hamnar i Stockholm flyttar utomlands, de stannar inte i Sverige.

TNS/Sifo har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, gjort en undersökning som visar att nio av tio stockholmare anser att hyresrätten är en förutsättning för nya företag, jobb, utveckling och tillväxt. Fyra av fem anser att hyresrätten ska prioriteras vid nyproduktion av bostäder. Lika många håller med om att hyresrätten gör det enklare för företag och organisationer att attrahera arbetskraft till Stockholm.

– Hyresrätten är ett modernt och flexibelt boende för livets olika skeden, det vet vi stockholmare, säger Heléne Lilja.

(Pressmeddelande från Hyresgästföreningen region Stockholm)

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Tuffa förhandlingar gav 1,74 procent hyreshöjning i Svenska Bostäder

8 januari, 2013

Efter höstens långdragna och tuffa förhandlingar har en överenskommelse slutits mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Svenska Bostäder om hyrorna 2013. Det blir en höjning på i snitt 1,74 procent från 1 januari, där höjningen varierar mellan 0,55 och 2,70 procent. Det ursprungliga yrkandet låg mellan 2,3 och 4,1 procent.

– Vi har kommit överens om att höjningarna görs efter nuvarande hyresnivå samt efter fastighetstyp, område och standard. Det innebär att olika fastigheter har fått olika hyreshöjning, säger Martin Hofverberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Stockholmshems hyresgäster får en hyreshöjning på i snitt 1,7 procent

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholmshem har kommit överens om en hyreshöjning på 1,7 procent i snitt från 1 januari. Hyreshöjningen varierar mellan 0,8 och 2,7 procent. Det ursprungliga yrkandet från Stockholmshem låg mellan 2,3 och 4,3 procent.

– Hyreshöjningen har fördelats efter fastighetstyp, standard, område, och nuvarande hyresnivå. Det innebär att olika fastigheter inom Stockholmshem har fått olika hyreshöjning, säger Sara Kristensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius