Arkiv för mars, 2013

Stadens politiker plundrar bostadsbolagen

25 mars, 2013

Boksluten för de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad är nu offentliga. De visar på reavinster på nästan tre miljarder (2935 miljoner) som har uppstått på grund av försäljningar av hyresfastigheter.

Av dessa reavinster ska nu två miljarder gå till att täcka upp hål i andra verksamheter inom koncernen Stockholms stadshus AB. Resterande drygt 900 miljoner går till Stockholms stads kassa för att finansiera den löpande verksamheten. Ingen återinvestering görs i bostadsbolagen.

– Det är upprörande att de allmännyttiga bostadsbolagen säljs ut och plundras när bostadsbristen i Stockholm är så akut att hela Sveriges tillväxt hotas, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Under 2012 skedde stora utförsäljningar av Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmhems bestånd. Det är vinsterna från dessa försäljningar som har genererat de stora reavinsterna.

– Politikerna måste inse allvaret i den bostadssituation som råder i Stockholm idag. Naturligtvis tycker vi också att Stadsteatern och andra verksamheter ska kunna drivas vidare men det ska inte ske på bekostnad av att stockholmare inte har någonstans att bo! De allmännyttiga bostadsbolagen tillhör alla stockholmare och självklart ska alla vinster i dessa bolag användas för att förbättra boendet för dem som redan bor i dessa bolag samt för att ge fler stockholmare tak över huvudet, säger Terje Gunnarson.

Om de 2 935 miljonerna hade använts för nyproduktion skulle 1 500 lägenheter kunna byggas. Används pengarna istället till upprustning skulle 6 000 lägenheter i miljonprogrammet kunna upprustas.

Enligt länsstyrelsen behöver regionen 15 000–20 000 nyproducerade bostäder per år under den närmaste tioårsperioden. Enligt Hyresgästföreningens beräkningar är 90 000 lägenheter i miljonprogrammet i behov av upprustning i Stockholmsregionen.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius