Hyresgästerna vann i hyresnämnden

19 april, 2013

Hyresnämnden har tagit ställning till en prövning av hyror där Fastighetsägarna Stockholm har åberopat den så kallade Stockholmsmodellen*. Fastighetsägarna har yrkat på höjningar med 15–30 procent. Hyresnämnden bortser i sin dom från Stockholmsmodellen eftersom den inte existerar och har därför prövat hyrorna efter bruksvärdessystemet. Nämnden avvisar också yrkandet från Fastighetsägarna. – Vi hade inte förväntat oss något annat resultat än att Hyresnämnden skulle underkänna en prövning enligt ”Stockholmsmodellen” eftersom den ännu inte har blivit verklighet, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresnämnden har i uppdrag att pröva om en lägenhet har en skälig hyra. Det ska hyresnämnden främst göra genom att jämföra med andra lägenheter där hyran har förhandlats mellan hyresvärden och en hyresgästförening.

Hyresgästerna på John Bergs plan 6 får nu 2,3 procent i hyreshöjning plus ett tillägg beroende på våningsplan.
– Vi anser att hyresnämnden har gjort helt rätt bedömning. Vi har på senaste tid sett att Fastighetsägarna lägger över sitt ansvar som förhandlingspart på hyresnämnden. Deras önskan är att rasera det nuvarande kollektiva förhandlingssystemet. Det är bra att hyresnämnden har satt ner foten i det här ärendet och slår vakt om det lagstadgade förhandlingssystemet.
– Självklart tar vi från Hyresgästföreningens sida ansvar för att det kollektiva förhandlingssystemet bevaras. Med den här domen i ryggen kan vi nu fortsätta arbeta för att utveckla bruksvärdessystemet så att fler faktorer som grundar sig på hyresgästernas generella värderingar, får betydelse för bruksvärdets utveckling, säger Terje Gunnarson.


* Stockholmsmodellen var ett förslag till en systematiserad hyressättning som aldrig har verkställts eftersom parterna inte kunde komma överens om den omfördelning av hyrorna som låg till grund för modellen. I sista stund ville fastighetsägarna och de allmännyttiga bolagen höja hyresnivån överlag, trots att de allmännyttiga bolagen gått med på att modellen skulle vara ett nollsummespel, dvs den totala hyresintäkten skulle bli densamma men hyrorna inom beståndet skulle omfördelas efter modellens poängvärden.