80 000 unga vuxna i Stockholms län vill ha egen bostad

21 maj, 2013

130 000 av Stockholms läns 230 000 unga vuxna (20–27 år) bor i föräldrahemmet eller i ett boende utan besittningsskydd. Omkring 80 000 av dem skulle vilja ha en egen bostad.
Fram till och med år 2007 hade mer än hälften av de unga vuxna en egen bostad (hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus), därefter har andelen sjunkit drastiskt. Stockholms län är den storstadsregion i Sverige där andelen unga vuxna med egen bostad är minst.

Den vanligaste boendeformen bland unga vuxna idag är att bo hos förälder och andelen som gör det ökar. Sex av tio mambos vill ha ett annat boende. 39 000 unga vuxna i Stockholms län är ofrivilliga mambos.

Det råder bostadsbrist i 23 av Stockholms 26 kommuner (Boverkets rapport 2013:17). Det hindrar unga vuxna från att starta sina vuxenliv. Den akuta bostadsbristen gör det svårare för unga vuxna att kunna få bostäder som de kan efterfråga. För att täcka bostadsbehovet för Stockholms unga vuxna behövs omkring 50 000 nya bostäder. Men det är inte nog. Totalt saknas drygt 100 000 bostäder i Stockholms län. Fram till år 2016 behövs närmare 40 000 nya bostäder varje år för att bygga bort bostadsbristen. Och enligt en rapport som Stockholms läns landsting tagit fram på uppdrag av regeringen måste mellan 179 000 och 319 000 bostäder byggas fram till 2030.

Bland de unga vuxna som har en hyresrätt med förstahandskontrakt är det vanligast att ha fått tag på den genom kontakter, 29 procent. Näst vanligast är att ha stått i kö hos ett specifikt bostadsbolag, 27 procent, och först på tredje plats kommer offentlig bostadsförmedling, 25 procent. Kraven för att få ett hyreskontrakt är högt ställda idag. Fast jobb, hög betalningsförmåga, bra referenser och inga betalningsanmärkningar är krav som kan vara extra svårt att leva upp till för unga vuxna. Var fjärde ung vuxen som lämnat föräldrahemmet är ekonomiskt beroende av föräldrar eller anhöriga för att klara sitt uppehälle.

Det skulle dock inte behöva vara så här. Lösningar finns men politisk vilja saknas.

I valrörelsen 2010 lovade Socialdemokraterna att de skulle bygga 50 000 bostäder om de fick väljarnas förtroende. Moderaterna lovade bygga 57 000 nya bostäder fram till 2014. Det är långt ifrån uppnått. I halvtid hade bara 17 000 av de 57 000 bostäderna börjat byggas.

Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag till en ny bostadspolitik. I det finns flera förslag för att undanröja bostadsbristen i Sverige:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
  • Ta bort fastighetsskatten för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder
  • Rot-avdrag till hyresrätter
  • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
  • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder