Kommunerna måste ta regionalt ansvar för bostadsfrågan

28 maj, 2013

Kommunerna måste ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen på en regional nivå, menar bostadsminister Stefan Attefall (KD) i en debattartikel i SvD 27/5. Att kommunernas ansvar för bostadsfrågan klart uttalas från regeringshåll är något vi har väntat länge på.
Det ska inte kunna vara så att vissa kommuner i stockholmsregionen åker snålskjuts på att andra kommuner bygger bostäder. Som i exemplet Täby, där man inte vill bygga hyresrätter utan menar att ungdomar kan flytta till någon annan kommun i regionen för att sedan åter flytta till Täby när de ”har råd att köpa sig en bostad”.

Attefall påpekar att en regional bevakning av de kommunala planerna och bostadsförsörjningsprogrammen behövs. Länsstyrelserna får en tydlig roll för att bevaka kommunernas bostadsplanering, det ger trovärdighet till förslaget.

Det som Attefall inte nämner och som jag gärna skulle vilja se är riktlinjer för hur kommunerna ska villkora sina markanvisningar. Varje kommun borde fundera över om markpriset motverkar byggandet av fler bostäder. Dessutom borde kommunerna vid markanvisningar kunna kräva att minst hälften av flerbostadshusen ska vara hyresrätter.

Det här känns som ett utmärkt första steg på vägen mot lösningen.

Greger Björkegren
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm