Arkiv för juli, 2013

Här bor möjligheten

15 juli, 2013

I Stockholm råder akut bostadsbrist och konkreta förslag till åtgärder saknas. Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder nu in stockholmarna att lämna förslag på platser där hyresrätter kan byggas. Förslagen kan lämnas på vår sajt dittlivsboende.se fram till den 15 september. De kommer sen att överlämnas till kommunpolitiker i regionen.

– Stockholmarna är intresserade av att Stockholmsregionen utvecklas. Det finns ett stort engagemang för vad och hur det byggs. Nu ger vi stockholmarna möjlighet att peka ut platser som är lämpliga för byggande av hyresrätter, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholmsregionen växer. I dag saknas 110 000 bostäder och fram till år 2030 kommer det att saknas 250 000 bostäder om inget sker. Enligt en undersökning av TNS/Sifo, på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm, anser 8 av 10 stockholmare att hyresrätter ska prioriteras vid nyproduktion. Fler hyresrätter skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i regionen, såväl kreativt och kulturellt som ekonomiskt och socialt.

– Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos politikerna i kommunerna. De har också ansvar för att involvera medborgarna i kommunala frågor. Vi vill få in stockholmarnas egna förslag för att inspirera våra politiker till åtgärder som påskyndar bostadsbyggandet. Stockholmspolitikerna måste öppna sina ögon så att de ser möjligheterna och inte bara hindren. Stockholms framtid måste byggas idag, säger Heléne Lilja.

Hyresgästföreningens åtgärdsförslag:
• Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
• Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
• Skattefria underhållsfonder
• Rotavdrag till hyresrätter
• Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
• Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad
• Stöd till bostadsföretag på vikande marknader

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius