Arkiv för augusti, 2013

Stockholms framtid måste byggas idag

30 augusti, 2013

Kunskapsseminarium om bostäder och tillväxt
Måndag 16 september, kl 8.30–11.00 (frukost från kl 8.00)
på 7A, Vasagatan 7, Stockholm

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och en av världens mest dynamiska städer. En stad som är högt rankad när det gäller innovationer, kreativitet och intellektuellt kapital. En region som lockar människor som vill jobba, studera eller starta företag. En plats där kunskaper, erfarenheter och idéer möts och utvecklas. I Stockholm bor tron på framtiden.
För att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste många fler bostäder byggas. Bostadsbristen är ett hot mot Stockholms och därmed Sveriges tillväxt. Hur bygger vi Stockholms framtid? Måndag den 16 september diskuteras boende och byggande ur ett tillväxtperspektiv vid ett framtids- och lösningsinriktat seminarium.

Bostadsbristens inverkan på regionen, näringslivet och forskningen
Paneldiskussion: Anna Felländer (chefsekonom, Swedbank), Lotta Rosenfeldt (KTH), Carl Tamleht (Dice), Rune Fransson (KI) och Anders Lago (HSB)

Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt
Peter Karpestam, Boverket

Cities of opportunity
Linus Owman, PriceWaterhouseCooper

Stockholmarna har sagt sitt – ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm
Heléne Lilja, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm

Det byggs för lite i Stockholmsregionen idag
Paneldiskussion: Joakim Larsson (M), Lennart Karlsson (Heba), Tomas Rudin (S), Göran Grahn (Svenskt näringsliv) och Chris Österlund (SSSB)

Visioner för Stockholm
Ola Andersson, arkitekt

Moderator: Lydia Capolicchio
Anmälan till: sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se
Arrangör: Hyresgästföreningen region Stockholm

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius