Hyresgästföreningens roll i Botkyrka

4 september, 2013

I en debattartikel som ETC Stockholm publicerade fredag 30 augusti kommer debattören Nabila Abdul Fattah med en rad grundlösa anklagelser mot Hyresgästföreningen. Dessvärre fick vi aldrig möjlighet att bemöta dessa anklagelser innan de publicerades, men vill nu ge en korrekt bild av Hyresgästföreningens roll i det arbete som föregick försäljningen i Alby.

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och det är medlemmarnas beslut som styr verksamheten. Hyresgästföreningen arbetar framför allt för ett tryggt boende för hyresgästerna och för att bevara hyresrätten.

Redan 2011, långt innan gruppen ”Alby är inte till salu” bildades, inledde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt arbete mot en försäljning av delar av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd. Tisdag 8 februari meddelades att moderaterna i Botkyrka ville sälja ut hälften av Botkyrkabyggens lägenheter. Redan nästa dag gjorde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt första utspel i radio, TV och press, där man protesterade mot utförsäljningen. I samma veva påbörjades arbetet med att uppvakta politiker och bolagsledningen.

Under 2012 intensifierades arbetet med offentliga möten, politikerdebatter, utspel i media, en enkät till samtliga hyresgäster i Botkyrkabyggen om försäljningen vars resultat användes vid uppvaktning av kommunens politiker och en demonstration framför Stadshuset. I alla dessa sammanhang stöttade Hyresgästföreningen region Stockholm självklart med såväl ekonomisk som praktisk hjälp. Under detta år började också en grupp ungdomar engagera sig. De fick hjälp både praktisk och ekonomisk med allt från att trycka upp affischer och t-shirts till möteslokalhyra. Den gruppen kallade sig så småningom ”Alby är inte till salu” och Nabila Abdul Fattah var själv en av medlemmarna.

Den konflikt som målas upp i debattartikeln finns inte och har aldrig existerat. Hyresgästföreningen Botkyrka-Salems ordförande satt själv i regionstyrelsen och det arbete man har lagt ner har rönt stor uppskattning i hela organisationen. Det är också skälet till att regionstyrelsen gång på gång har gått in med extra bidrag till verksamheten i Botkyrka-Salem, pengar som har bekostat en stor del av den verksamhet gruppen ”Alby är inte till salu” har bedrivit!

Under försäljningsprocessens gång har Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem fört en ständig dialog med bolaget och med kommunpolitikerna. Det har resulterat i att en rad bindande villkor har ställts på den nya ägaren. Utförsäljningen av lägenheterna i Alby gick igenom trots alla protester, nu kommer vi från Hyresgästföreningens sida att fortsätta vårt arbete för att se till att den nya ägaren uppfyller de villkor som har ställts så att hyresrätterna på Albyberget fortsätter att vara goda bostäder för våra medlemmar och för övriga hyresgäster.

I söndags (1 september) arrangerades Botkyrka-dagen. Alla styrande politiker i kommunen var närvarande, Mikael Ahlström, den nya ägaren till Albyberget, deltog liksom Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman. Här fanns alla möjligheter att ställa frågor och uttrycka sina åsikter. Men ingen från gruppen ”Alby är inte till salu” var där, varför?

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
Greger Björkegren, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm