Stockholmsöverenskommelse i hamn – bygg hyresrätter!

11 november, 2013

Staten, Stockholms läns landsting och fyra Stockholmskommuner har kommit överens om en utbyggnad av tunnelbanan som ska ge 78 000 nya bostäder.
Tunnelbanepaketet ska finansieras av parterna tillsammans och genom en höjning och utökning av trängselskatten. Kommunerna förbinder sig att bygga 78 000 bostäder som motprestation – ett välbehövligt tillskott i bostadsbristens Stockholm.
De senaste åren har befolkningen i länet vuxit med drygt 35 000 personer om året. Samtidigt har bostadsbyggandet legat alldeles för lågt. Framförallt har det knappt byggts några hyresrätter alls, samtidigt som mer än 100 000 lägenheter ombildats till bostadsrätter.
Att politikerna tar krafttag för att öka bostadsbyggandet är positivt. Nu har de dessutom möjlighet att göra något åt den allt mer obalanserade bostadsmarknaden i Stockholm – genom att välja att främja byggandet av hyresrätter.
Stockholmsregionen är motorn för hela Sveriges ekonomi. För att företagen ska kunna rekrytera, för att unga ska kunna studera, och för att människor ska kunna flytta till Stockholm behövs framför allt fler hyresrätter. Därför hoppas vi att många av de bostäder som nu byggs blir hyresrätter – med rimliga hyror.