Arkiv för december, 2013

Fler uttag ur de kommunala bostadsbolagen väntar nästa år

9 december, 2013

I dag informerar Stockholms Stadshus AB de kommunala bostadsbolagen om hur mycket vinst de ska lämna ifrån sig för 2014. Stadshus AB vill ha 885 miljoner kronor från de tre bolagen. Av dessa ska 235 miljoner kronor gå till Stimulans för Stockholm – stadens satsning på bostäder, skolor och förskolor. Huvuddelen av pengarna, 650 miljoner kronor, går in i kommunkassan för att användas till andra kommunala verksamheter.

Trots att Stadshus AB nu under flera år har dränerat de kommunala bostadsbolagen och nu senast i år har plockat ut nästan tre miljarder kronor (2935 miljoner), fortsätter alltså uttagen.

– De kommunala bostadsbolagens vinster borde givetvis användas till nyproduktion och upprustning av det befintliga bostadsbeståndet. Att politikerna drar sig undan ansvaret för bostadsförsörjningen är inte hållbart, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Nästa år är det valår och en av de stora frågorna i Stockholm kommer att vara bostadssituationen, då är det förvånande att politikerna i Stadshuset inte kan presentera en bättre lösning än att åderlåta de kommunala bostadsbolagen, säger Greger Björkegren.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

0,9 procent i första stora överenskommelsen om 2014 års hyror

4 december, 2013

Idag träffar Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 procent för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78 procent som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

– Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Med det ekonomiska läge som råder idag med obefintlig inflation, låga räntor och återhållsamhet på alla fronter, känns det bra med en fastighetsägare som visar ansvar för det samhälle de verkar i, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är nöjda med den här uppgörelsen, säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB. 0,9 procent i hyreshöjning när vi har nollinflation är en rimlig nivå.

– Tillsammans med Hyresgästföreningen tar vi nu ansvar för att hushållens köpkraft inte ska urholkas ytterligare, för att löneökningarna inte ska ätas upp helt av hyreshöjningar och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Michael Cocozza.

– Nu hoppas vi att fler fastighetsägare, såväl privata som kommunala, tar sitt ansvar för hyresgästerna, hyresrättens utveckling och för samhällsekonomin genom rimliga hyreskrav, säger Greger Björkegren.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius