Det första av flera möten

29 januari, 2014

På tisdagseftermiddagen (28/1) träffades Tomas Rudin, oppositionsborgarråd (S) och Greger Björkegren, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm för att diskutera bostadspolitiken i Stockholm i allmänhet och hyresrättens framtid i synnerhet. Tidigt i samtalet stod det klart att det finns en samsyn i de övergripande bostadspolitiska frågorna mellan Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen region Stockholm. Efter 1,5 timmes samtal som pendlade mellan övergripande samhällsplanering, förhandlingsstrategier och allmännyttans roll konstaterade båda att det var ett givande samtal och att det finns ett ömsesidigt intresse att fortsätta träffas för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Greger Björkegren planerar att även träffa övriga partiers företrädare i Stadshuset för att diskutera deras syn på bostadspolitiken och det framtida Stockholm.