Företagen behöver fler hyresrätter

29 januari, 2014

 Dice

Carl Tamleth, Dice, var även en av deltagarna på Hyresgästföreningen region Stockholms kunskapsseminarium om bostäder och tillväxt i september förra året.

 Idag skriver DN Stockholm om hur bostadsbristen är ett hinder för företagens tillväxt. I artikeln intervjuas företagare som beskriver hur de tvingas ägna mycket tid och resurser åt att hitta lägenheter åt personal de är på väg att rekrytera, och i värsta fall låter personal sova på arbetsplatsen.

”Vårt drömscenario vore att kunna säga till våra anställda att det finns riktiga hyreskontrakt som de kan känna sig trygga med under lång tid”, säger Carl Tamleth, rekryteringschef på dataspelsutvecklingsföretaget Dice.

DN:s artikel bygger på en undersökning av Stockholms handelskammare, som har intervjuat 500 tillväxtföretag om hur de påverkas av bostadsbristen.

En tredjedel av dessa har haft svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen.

En femtedel av dessa anger att de har misslyckats med rekryteringar på grund av läget på bostadsmarknaden. 

Ett ökat utbud av hyresrätter är ett önskemål från samtliga tillfrågade bolag.

Stockholms företag skriker alltså efter hyresrätter, men ändå händer ingenting.

Vi på Hyresgästföreningen region Stockholm har lyft den här frågan länge, och undrar hur svår bristen på hyresrätter ska bli innan politikerna agerar? Stockholm är landets tillväxtmotor, och får företagen svårt att växa kommer hela Sveriges ekonomi att påverkas. Hyresrätten har ett starkt stöd av stockholmarna. I den undersökning vi har låtit TNS/Sifo göra säger 80 procent att hyresrätten bör prioriteras i nyproduktion. Det är dags att vakna nu: bygg fler hyresrätter i Stockholmsregionen.