Hyresgästerna i Stockholms allmännytta betalar mer än 3 miljarder kr till kommunen

30 januari, 2014

Boverket redovisar i sin rapport ”Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2012” att de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, svarar för huvuddelen av de totala värdeöverföringarna för 2012 som uppgår till drygt 3,6 miljarder kr. Besluten i kommunfullmäktige både 2012 och 2013 om värdeöverföringar har överklagats och ännu inte avgjorts, uppger Boverket. I Stockholms län gjorde tre bostadsbolag värdeöverföring utöver tillåtet belopp, 15 bostadsbolag värdeöverföring med tillåtet belopp och åtta bostadsbolag ingen värdeöverföring.

Det är intressant att ställa sig frågan hur många lägenheter allmännyttan skulle kunna bygga och/eller renovera för denna värdeöverföring på över 3 miljarder kr. Hyresgästföreningen region Stockholm får med största sannolikhet anledning att återkomma i frågan.