Arkiv för januari, 2014

Bokriskommittén vill ha marknadshyror

22 januari, 2014

Bokriskommittén, tillsatt av Fastighetsägarna Sverige och Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige, har gett sig själva i uppdrag att föreslå förändringar av den svenska bostadsmarknaden. Kommittén, vars namn felaktigt leder tankarna till en offentlig sådan, hymlar inte med sitt egenintresse; de vet vad de önskar sig och därför kommer de att få vad de vill ha. Föga förvånande ser de vad de kallar ”hyresregleringen” som ett stort problem och vill att systemet med presumtionshyror i nybyggda bostäder utvidgas till marknadshyror och att en successiv anpassning av hyrorna i det existerande beståndet inleds.

Men om man i likhet med kommittén tror att marknadshyror leder till ökat bostadsbyggande så har man fel. Systemet har införts i Helsingforsregionen och där har inte nyproduktionen av privata hyresrätter ökat nämnvärt, trots avregleringen av den privata hyresmarknaden. Det är redan nu, enligt IPD, mycket lönsamt att äga och investera i hyresfastigheter.

Istället skulle marknadshyror innebära ett återinförande av en hyresreglering, som för övrigt avskaffades 1974, istället för den hyresförhandlingsmodell vi nu har. Marknadshyror skulle innebära att man tvingas ha en subventionerad hyressektor (social housing) där det allmänna styr hyressättningen. Bokriskommittén pratar själva om de ”sociala skyddsåtgärder” som skulle behövas vid ett system med marknadshyror. Hyresgästföreningen vill inte se en återinförd hyresreglering som Fastighetsägarna önskar, och konstaterar att det inte finns något stöd vare sig bland allmänheten eller politiker för marknadshyror.

Dessutom kommer marknadshyror, utöver gigantiska omflyttningar och ökad segregation, att innebära mindre konsumtionsutrymme, högre inflation och ökade kostnader för bostadsbidrag. Alltså risk för högre arbetslöshet och höjd ränta med allt vad det innebär. Frågan är hur marknadshyror och därmed högre boendeutgifter stämmer överens med den politik som regeringen driver med ”mer pengar kvar i plånboken”? Hur ska ökade boendekostnader ge utrymme för konsumtion, som i sin tur ska ge fler jobb och tillväxt? Det som gynnar Fastighetsägarna är inte bra för samhället i övrigt.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson