Vetenskaplig forskning bekräftar Hyresgästföreningens syn på hyresrättens betydelse för storstadsregionerna

24 januari, 2014

Roger Andersson, Uppsala universitet och New York University School of Law, och Lena Magnusson Turner, Norwegian Social Research, NOVA, bekräftar i en artikel i välrenommerade International Journal of Housing Policy, Hyresgästföreningens syn på hyresrättens betydelse för storstadsregionerna.

Andersson och Magnusson Turner menar att den nationella bostadspolitiken har försvunnit och det som finns är en kommunal sådan. De allmännyttiga bostadsbolagens framtid ligger därför i händerna på den politiska ledningen för kommunerna, vilket kommer att leda till problem, framförallt i storstadsregionerna. I frånvaron av ett samarbete på regional nivå kommer kommunerna att sätta agendan, vilket innebär att fokus kommer ligga på att behålla och attrahera kommuninvånare som tillhör medelklassen. Detta kommer leda till för låga investeringar i hyresrätter och gör storstadsregionerna mindre flexibla och attraktiva.

Artikelförfattarna pekar bland annat på vikten av ett regionalt samarbete för att utveckla hyresrätten i storstadsregionerna. Ett sådant samarbete skulle göra dessa regioner flexibla och attraktiva.

Vi förutsätter att Stockholms läns kommunpolitiska ledningar är angelägna om att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region och därmed tar ansvar för att utveckla hyresrätten.