Ökat tryck på kommunerna i Stockholmsregionen att skrota parkeringsnormen

26 februari, 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare framhållit parkeringsnormens påverkan på bostadsbyggandet; ju fler parkeringsplatser som krävs, desto dyrare och svårare blir bostadsbyggandet. Trafikverket har också konstaterat att parkeringsnormer saknar stöd i forskning och att landets större städer behöver hitta nya förhållningssätt till parkering. För några dagar sedan presenterade Nybyggarkommissionen 63 förslag för ökat byggande; ett av dessa var ”Sänk parkeringsnormen”.

Nu sällar sig White arkitekter och Sweden Green Building Council, en ideell förening inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som verkar för grönt byggande, till den opinion som vill se en sänkt eller skrotad parkeringsnorm. De presenterar nio förslag på lösningar som skapar möjlighet att bygga vackra, täta och hållbara städer; ett av dessa är ”Skrota parkeringsnormen”. De menar att bland ungdomar i åldern 18-24 år har bilinnehavet minskat med 70 procent de senaste tjugo åren. Krav på parkering för varje bostad känns otidsenligt. Städerna ska planeras för cyklar, bilpooler och kollektivtrafik, då kan resurserna användas för att bygga bostäder istället för parkeringar.

Av presentationen framgår också att bostadsbyggandet bör bli en av valrörelsens stora frågor och att vi inte får slösa tid på nya utredningar. 

http://www.expressen.se/debatt/sa-skapar-vi-vackra-och-grona-stader/