Sänkt parkeringsnorm positivt för bostadsbyggandet

18 februari, 2014

Parkeringsnormer påverkar bostadsbyggandet och det är kommunerna som styr detta genom att bestämma hur många parkeringsplatser som krävs till nya lägenheter. Ju fler parkeringsplatser som krävs, desto dyrare och svårare blir bostadsbyggandet.

En parkeringsplats per nyproducerad lägenhet har varit gällande parkeringsnorm på senare tid i Stockholm. En norm som både fördyrat och försvårat bostadsbyggandet. Kostnaden kan vara flera hundra tusen kronor per lägenhet. Men Stockholms stad ska nu bli mer flexibel när det gäller parkeringsnormen, bland annat ska gröna parkeringstal utvecklas; kraven sänks på antal parkeringsplatser om cykelrum ordnas. Det kan också handla om närhet till kollektivtrafik och tillgång till bilpool.

Trafikverket konstaterade i en rapport förra året att parkeringsnormer saknar stöd i forskning och att landets större städer behöver hitta nya förhållningssätt till parkering.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ladcyklar-kan-ersatta-p-platser_8997442.svd