SCB: Hyresrätten prioriteras inte när bostadsbyggandet ökar i Stockholmsregionen

20 februari, 2014

Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar nya siffror för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen; hyresrättens andel av påbörjade bostadslägenheter i flerbostadshus under 2013 var 36,8 procent. Motsvarande siffra för bostadsrätten var 63,1 procent (ett fåtal äganderätter påbörjades också). Hyresrätten prioriteras således inte när bostadsbyggandet tar fart i regionen.

Det är ändå positivt att bostadsbyggandet ökar i Stockholmsregionen; antalet påbörjade bostadslägenheter i flerbostadshus ökade mellan 2012 och 2013 från 5 466 till 9 811. Antalet hyresrätter ökade från 1 668 till 3 612. Det är också positivt att andelen hyresrätter ökade mellan 2012 och 2013 från 30,5 procent till 36,8 procent.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/370334/