Miljöpartiet: ROT-avdrag till hyresrätter

14 april, 2014

Ett förverkligande av ett av Hyresgästföreningens förslag till åtgärder i en skattereform för hyresrätten, ROT-avdrag till hyresrätter, skulle innebära ett steg på vägen till likvärdiga ekonomiska villkor för hyresrätten som upplåtelseform. Nu ökar förutsättningarna för att förslaget blir verklighet. Miljöpartiet vill ha ROT-avdrag till hyresrätter.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-budgetsatsning-svdse_3455970.svd