Arkiv för april, 2014

Stockholm – en region full av köer

22 april, 2014

lilla berlin

Idag beskriver Lilla Berlin i dagens Metro (2014-04-22) en känsla som kan infinna sig när du går på visning av en hyresrätt i Stockholm. Väntan på en egen bostad är lång och känns ofta hopplös.

Idag släpper Hyresgästföreningen rapporten Ett land full av bostadsköer om kötiderna till hyresrätter på den svenska bostadsmarkanden. Rapporten visar att den genomsnittliga kötiden för ett rum och kök är 32 månader i landet. De längsta kötiderna hittar vi såklart i Stockholmsregionen. Enligt bostadsförmedlingen i Stockholm får du vänta minst 90 månader (7,5 år) innan du har chans till ett hem på ett rum och kök. 7,5 års kö! Det är lång tid när du är 20 år och vill flytta hemifrån. Det är också lång tid när du är 25 år och fortfarande bor kvar hemma fem år senare. 432 000 personer står före dig i kö om du ställer dig idag.

Slutsatserna i rapporten, liksom i många andra rapporter, är att det behövs fler bostäder. Framförallt behövs det hyresrätter till rimlig hyra. Hyresrätten är ett flexibelt boende där du byta lägenhet när din livssituation förändras utan krav på lån och kontantinsatser. Den är viktig för att alla vi som bor här och som flyttar hit ska ha rätt till ett eget hem. Det är också viktigt för att regionens alla företag ska kunna rekrytera och för att universiteten ska kunna locka studenter och forskare. Hyresrätten behövs för att samhället ska utvecklas och för att Stockholmsregionen ska kunna växa. Och för det krävs politiska beslut som gynnar byggandet av hyresrätter. Det är dags att ta bostadsbristen på allvar och bygga bort bostadsköerna. Stockholm behöver fler hyresrätter.

Här kan du lyssna på ett inslag från Ekot om rapporten.lilla berlin

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad – Så vill vi bo i framtiden

14 april, 2014

färgstad_liten

Om 15 år kommer vi vara en miljon fler människor som bor i Stockholmsregionen. Det här kräver ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Men bygger vi rätt stad med tanke på de behov som kommer finnas då?

I nästa Prat om bostad diskuterar vi utopier och hur vi vill bo i framtiden. Blir det i miljonprogram, miljonärsprogram, i stenstad eller jordskepp?

Våra inbjudna gäster: forskare, aktörer och debattörer inom samhällsplanering, kommer att tala om de utmaningar vi står inför och vad de kräver av dagens beslutsfattare.

Deltar gör även fyra av de politiska ungdomsförbunden, de kommer dela med sig av sina visioner och berätta om hur de vill gå tillväga för att göra dem till verklighet. Moderna bar ligger i anslutning till Arkitektur- och designcentrum där den visionära utställningen ”Blockholm” visas.

Välkommen till Prat om bostad – som blickar framåt!

Deltagare:
Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef, Sveriges arkitekter
Markus Bohm, projektledare, Blockholm
Ulrika Gunnarsson Östling, forskare, KTH
Representanter från Centerstudenter, Ung Vänster, Grön Ungdom och KDU

DJ: jjWishkey°

Moderator: Lisa Deurell

Program:
17.00 Baren öppnar
18.00 Tobias Olsson, Markus Bohm och Ulrika Gunnarsson Östling om framtidens Stockholm.
Hur ser utmaningarna ut? Vad behöver vi göra nu?
19.00 Paus med frågesport
19.30 Ungdomsförbunden om visioner för Stockholm
20.30 Avslutning och vinstutdelning


No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Miljöpartiet: ROT-avdrag till hyresrätter

Ett förverkligande av ett av Hyresgästföreningens förslag till åtgärder i en skattereform för hyresrätten, ROT-avdrag till hyresrätter, skulle innebära ett steg på vägen till likvärdiga ekonomiska villkor för hyresrätten som upplåtelseform. Nu ökar förutsättningarna för att förslaget blir verklighet. Miljöpartiet vill ha ROT-avdrag till hyresrätter.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-budgetsatsning-svdse_3455970.svd

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Stockholms Handelskammare: Kommunerna är problemet

9 april, 2014

Stockholms Handelskammare presenterade på ett seminarium idag Stockholmsgruppen för Tillväxts rapport ”Hinderbana för byggande i Stockholm”. Stockholmsgruppen för Tillväxt är ett samarbete mellan byggföretag, fastighetsägare, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Handelskammare och Fastighetsägarna Stockholm. Av rapporten framgår bland annat att beslut som rör bostadsbyggande i tillväxtregioner bör flyttas från den kommunala till den regionala nivån och att många kommuner driver en aggressiv markpolitik vilket leder till dyra bostäder. Byggherrarna är rädda för att vara öppna i sin kritik mot kommunerna. De befarar till exempel uteblivna markanvisningar. Rapporten nämner också hyresregleringen som ett problem. Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare påtalat det faktum att vi inte har någon hyresreglering utan ett system med förhandlade hyror. Hyresregleringen avskaffades för länge sedan. Hyresregleringen kommer dock som ett brev på posten vid ett införande av marknadshyror. Antingen råder en stor kunskapsbrist om detta hos vissa eller så används ”hyresregleringen” högst medvetet i den bostadspolitiska diskussionen för att bilda opinion för marknadshyror.

På seminariet deltog bland andra Lennart Weiss, Veidekke och Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall (KD). Lennart Weiss lyfte samma fråga som Nybyggarkommissionen gjort; att bostadsfrågan flyttas till statsrådsberedningen och ges ett helhetsperspektiv. Han vill se en bostadsdelegation som tar tag i de stora systemfrågorna, till exempel hyressättningssystemet. Han menade också att kommunerna är ett större problem än lagstiftningen när det gäller bostadsbyggandet. Ulf Perbo pekade på ett stort problem; den kommunkultur som råder på vissa håll vilket skapar arbetssätt som hindrar och försenar bostadsbyggandet. Han menade att det största problemet i Stockholmsregionen är de kommuner som inte bygger och avslutade med att konstatera att det intressanta och angelägna när det gäller bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sker ute i länet, utanför Stockholms stad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Förhandsrecension: Inget nytt på Fastighetsägarnas skräddarsydda seminarium 8 maj

8 april, 2014

Den 8 maj är det dags för ytterligare ett faktaspäckat seminarium vars objektiva syfte är att visa lösningen på bostadsbristen och hur man får fart på bostadsbyggandet.

Det är 12 män och 2 kvinnor som ska presentera sin gemensamma förklaring till bostadsbristen. Vi talar om ytterligare ett seminarium som förstärkning till alla kommissioner och expertgrupper som det är tänkt att politiker, media och väljare ska låta sig övertygas av.

Självklart kommer det inte finnas några representanter på seminariet för andra uppfattningar än fastighetsbranschens egna, vilket ju för övrigt vore orimligt när fastighetsägarna nu har gått ”all in” och låter statliga myndigheter, universitet, gamla politiker och tankesmedjor ge ansikte åt kampanjeriet. Någon verkar uppenbarligen tro att det ser bättre ut att använda sig av språkrör som kan synas vara objektiva och neutrala i bostadsdebatten.

Kampanjledningen verkar dock inte ha räknat med att Attefall/Perbo har kapacitet att begripa sådant som är djupare än en vattenpöl. De av oss som var med på Skanskas frukostmöte 1 april, inser att departementet inte kommer att låta sig övertygas om att solen går upp i väster, oavsett vad fastighetsbranschen har fått för sig att man ska få de ansvariga politikerna att tro. Detta innebär naturligtvis inte att olyckliga bostadspolitiska beslut trots allt kan drivas igenom, men det kommer i så fall inte vara okunskap som ligger till grund för några sådana beslut.

Politiker kan ju även ha andra överväganden att förhålla sig till, inte minst ideologiska, och fastighetsbranschen lär ju vara givmild när det behövs. Kort sagt så har Almedalen har helt enkelt flyttat till Stockholm ett tag och eftersom tid är pengar så skänker vi vad en biljett kostar till Stadsmissionens arbete för de hemlösa (biljettpriset som Seminar Design Group tar är närmare 4 000 kronor). På så vis räddar jag dessutom en arbetsdag och kan skriva en kort förhandsrecension av seminariet i stället.

Men nu till det som ni inte kommer att höra på mötet:

• Ni kommer inte att få höra Billy McCormac (vd, Fastighetsägarna Stockholm) göra en analys av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen för fastigheter de senaste 30 åren i jämförelse med exempelvis börsen som helhet. Inte heller att IPD rapporterar om att fastighetsbranchen är en gyllene sektor som visar upp cirka 7 procents årlig avkastning.

• Ni kommer inte heller få höra Svante Hagman (affärsområdeschef, NCC Construction) göra en analys av byggnadsoligopolet i Sverige.  Och inte heller lär ni få höra varför du för samma pris som en tegelsten i Sverige kan köpa fyra i Danmark. Inte heller att Sveriges byggprisindex ligger 70 procent över snittet i EU.

• Ni lär inte heller få någon recension från Olle Wästberg (generalkonsul, New York) kring den havererade bostadsmarknaden i USA eller den fria marknadens oförmåga att hantera sitt ansvar för att kontrollera en bostadsmarknad så att det inte uppstår en fastighetskollaps över en hel kontinent.

• Oskar Öholm (bostadspolitisk talesperson, Moderaterna) kommer inte att berätta om varför hyresrätten straffbeskattas med nästan 40 miljarder i förhållande till bostadsrätter och villor. Han lär inte heller berätta om varför de borgerliga partierna slopade det statliga stödet till byggandet av student- och små ungdomslägenheter.

• Bo Söderberg (chef, analysavdelningen, Boverket) kommer inte heller att berätta varför skattebetalarna ska lägga tid och pengar på att han springer benen av sig för att leverera de svar vi kan förvänta oss att varje fastighetsägarorganisation vill höra.

• Pelle Björklund (vd, Svenska Bostäder) kommer inte att berätta varför hans allmännyttiga bolag vill ha högst hyreshöjning där de har minst antal lägenheter och lägst höjning där de har flest antal lägenheter.

Det vi hittills har fått höra sedan 60-talets slut och som ni med all sannolikhet kommer att få höra den 8 maj, är kort och koncist följande:
A. Marknadshyror löser bostadsbristen.
B. Bostadsbyggandet sätter fart om bara förhandlingssystemet tas bort.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg