Prat om bostad – hur vill vi bo i framtiden?

30 april, 2014
Prat om bostad

Prat om bostad

 

Hur vi vill leva och bo i framtiden, och vad vi behöver ha i åtanke när Stockholm ska byggas ut för att göra plats för en miljon nya invånare till och med 2030, det var temat för Prat om bostad på tisdagskvällen på Moderna museet.

Under kvällen avhandlades frågor som finns det bilar i framtiden? Är det bra att bygga billigt och snabbt eller är det hållbarheten som ska vara i fokus? Vad är det vi kan göra i dag för att göra vår stad till en bättre plats att leva på?

Kvällen inleddes av Peggy Jönsson, ledamot i regionstyrelsen som hälsade välkommen med och förklarade att vi i Hyresgästföreningen arbetar för att det ska byggas fler hyresrätter i Stockholm.

Därefter tog expertpanelen bestående av Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges arkitekter, Markus Bohm, projektledare för uställningen Blockholm på Arkitektur- och designcentrum, Ulrika Gunnarsson Östling över ordet under ledning av moderatorn Lisa Deurell.

Markus Bohm pekade på datorspelet Minecrafts användningsmöjligheter för att fler ska kunna delta i stadsbyggnadsprocesser. I Minecraft kan användarna själva bygga och gå omkring i den tredimensionella staden.

Tobias Olsson talade om hur vi ska bygga och med vilka kvaliteter.  Så klart att medborgarna inte vill att vi ska bygga hus som innebär en försämring av platsen, men kan ett hus innebära en förbättring, genom att ge ett mervärde, är det en annan sak, menade han.

Ulrika Gunnarsson Östling pratade om miljöfrågor och begreppet miljörättvisa och att olika städer och olika bostadsområden förbrukar olika mycket resurser. Vi kan inte leva på framtida generationers och fattigare länders resurser, var hennes budskap.

 

Efter paus tog en panel av ungdomspolitiker över och gick över till sina visioner om den framtida staden. Ungdomspolitikerna fick först lägga fram sina visioner för staden och sedan avsluta med  konkreta åtgärdsförslag för Stockholm.

Där lyfte Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, behovet av fler hyresrätter med rimlig hyra och Hanna Lidström, språkrör för Grön ungdom i Stockholmsregionen, behovet av att rusta upp miljonprogrammet och att skrota parkeringsnormen vid byggnation.

Estrid Faust, ordförande Centerstudenter Stockholm ville bland annat se regelförenklingar i den kommunala planprocessen och Carl-Johan Schiller, distriktsordförande KDU Stockholm värna det kommunala  planmonopolet och låta staden växa mer organiskt.

 

Lisa Deurell, moderator.

Lisa Deurell, moderator.

Markus Bohm, Ulrika Gunnarsson Östling, Tobias Olsson och Lisa Deurell.

Markus Bohm, Ulrika Gunnarsson Östling, Tobias Olsson och Lisa Deurell.

Carl-Johan Schiller (KDU), Estrid Faust (C), Stefan Lindborg (V), Hanna Lidström (MP) och Lisa Deurell.

Carl-Johan Schiller (KDU), Estrid Faust (C), Stefan Lindborg (V), Hanna Lidström (MP) och Lisa Deurell.